Dr.Refik Saydam 1881-1942 Ölümünün 40.Yılı Anısına

Book : Dr.Refik Saydam 1881-1942 Ölümünün 40.Yılı Anısına

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1982

Publisher : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı - Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5365

INDEX

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .................................................................
Dr. REFİK SAYDAM
Dr. Refik Saydam'm Biyografisi..........................................
Dr. Refik Saydam'ın Kişiliği ve Özel Yaşamı...........................
Dr. Refik Saydam'm Aldığı Terfi ve Taltifler ile Hizmet Yer ve Tarihleri....................................„.........................................
Dr. Refik Saydam'm Ölüm Raporu.......................................
Dr. Refik Saydam Hakkında Söylenen ve Yazılanlar..................
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Dr, Rsfik Saydam'ın Ölümü Nedeniyle Türk Milletine Beyanatı........................
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın Dr. Refik
Saydam'm Ölümü Üzerine Yayınladığı Bildiri.....................
Prof. Dr. Kenan Tevfik, i. Ulusal Jinekoloji Kongresi Konuşması.................................................................
Prof. Dr. F. Kerim Gökay, Atatürk Devrinde Halk Sağ!ıa< Türk Basınında Çıkan Yazılardan Özetler..............................
Dr. Refik Saydam'ın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Olarak Hizmetleri...........................................................................
Dr. Refik Saydam'ın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sırasında Çıkan Kanun ve Tüzükler...................................................
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Refik Saydam'm Önemli Konuşmalarından Bazıları...................................................
1. Milli Türk Tıp Kongresi Konuşması ...........................
Hıfzıssihha Okulu Açılış Konuşması..............................
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü...........................
Dr. REFİK SAYDAM
Dr. Refik Saydam'ın Ölümünün 40. Yılı Anma Çalışmaları
Dr. Refik Saydam ve Hizmetlerini Anma Toplantısı Konuşmaları : ..........................,............................
Prof. Dr. Kaya KILIÇTURGAY, Sağlık ve Sosya! Yardım Bakanı ........................................
Prof. Dr. Sadi İRMAK, Danışma Meclisi Başkanı .......
Dr. Kemai DEMİR, Kızılay Genel Başkanı ................
Prof, Dr. Sedat ARITÜRK, Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürü...............................
"Dr. Refik Saydam'ın Sağlık ve Sosya! Yardım Anlayışının Bugünkü Önemi" Konulu Sempozyuma Sunulan Bildiriler .
Tümgeneral Prof. Dr. Necati KOLAN, Asker Hekim Refik Saydam ....................................................
İsmail ARAR, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Dr. Refik Saydam ...............................................
Olcay GÖKER, Başbakan Refik Saydam ..................
Prof. Dr. Necip Aziz BERKSAN, Kızılay Genel
Başkanı Dr. Refik Saydam ..................................
Dr, Fikret PAMÎR, Ulusal Sağlık Politikamızın
Dünü ve Bugünü Açısından Dr. Refik Saydam ..........
Prof. Dr. Celâl Ahmet SUNGUR, Dr. Refik Saydam'ın Sağlık Hizmetleri Anlayışı .....................................
Doç. Dr. Nevzat EREN, Refik Saydam'ın Sağlık Politikası /e Temel Sağlık Hizmetleri ......................
Doç. Dr, Arskm TERZİOĞLU, Dr. Refik
Saydam ve İstanbul Tıp Fakültesi .........................
Ecz. M. Faruk ONGER, Dr. Refik Saydam'ın Türk Eczacılığına Yaptığı Hizmetler ...............................
Prof. Dr. Aytekin BİLGE, Dr. Refik Saydam ve Dişhekimliği.......................................................
Dr. Yakut IRMAK, Refik Saydam Döneminde Sağlık Politikamız..................................................
40. Yıl Anısına Düzenlenen "Dr. Refik Saydam Sergisi'nden Görüntüler...............................................