İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Book : İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Publisher : TÜRK-İŞ

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 5330

INDEX

İÇİNDEKİLER

1- T.C. ANAYASASI İLGİLİ MADDELERİ......................
2- SAĞLIK HAKKINDA GENEL BİLGİLER.....................
3- İŞYERİ ORTAMI VE İŞÇİ SAĞLIĞI (İŞ HİJYENİ).........
4- İŞYERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ..............................
5- MESLEK HASTALIKLARI.........................................
6- BESLENME VE ÇALIŞMA HAYATI..........................
7- İŞ KAZALARI.....................'..................................
8- İLK YARDIM..................................................-...,,
9- İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK......
10- İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI VE ÖNEMİ..............................................................
11- İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK..............................
12- AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ.........................
13- İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERİNİN KAPATILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK..............
14- SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA TÜZÜK........................
15- MAKİNA KORUYUCULARI YÖNETMELİĞİ...............
16- BORÇLAR KANUNU İLGİLİ MADDELERİ................. :
■17- BELEDİYELER KANUNU İLGİLİ MADDELERİ..............
18- UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ..,
19- SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLGİLİ MADDELERİ
20- İŞ KANUNU İLGİLİ MADDELERİ.............................
21- TÜZÜKLER...........................................................
22- İKAZ LEVHALARI..................................................
23- BAŞVURULACAK KAYNAKLAR..............................