NüfusBilim Dergisi

Book : NüfusBilim Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Population

Publishing Location : Ankara

Skin : 16

Published Date : 1994

Publisher : Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5326

INDEX

THE TURKISH JOURNAL OF POPULATION STUDIES
İÇİNDEKÎLER/CONTENTS MAKALELER/ARTICLES
Computer Aided Field Editing in the DHS Context: The Turkey Experiment / DHS Kapsamında Sahada Bilgisayar Destekli Veri Denetlemesi: Türkiye Deneyimi
Jeanne CUSHING Edilberto LOAIZA 3
Türkiye ve Avrupa Birliği: Nüfus Dağılımı ve Kentleşme Açısından bir Karşılaştırma / Turkey and tlıe European Union: A Comparison on Population Distribution and Urbanization
Tahirc ERMAN Ahmet İÇDUYGU 15
An Evaluation of Turkey's Recent Migration Flows and Stocks / Türkiye'nin Dış Göçe İlişkin Son Değerlendirilmesi - Akım ve Stoklar Açısından Yaklaşım
Ahmet GÖKDERE 29
Socioeconomic Determinants of Crowding inside Home in the Eastern Province of Saudi Arabia: A Comparative Analysis / Suudi Arabistan'ın Doğu Kesiminde Hane İçi KalabahkUğın Sosyoekonomik Belirleyicileri: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Abu Jafar Mohammad SÜFLİN 57
İdeal Evlenme ve Doğum Yaşlan / ideal Ages for Marriage and Having Children
Turgay ÜNALAN 65
Sampling Errors For Some Selected Variables of 1993 Survey: An Alternaüve Ourput / 1993 Araştırması1 nın Bazı Seçme Değişkenleri İçin Hesaplanan Örnekleme Hataları: Alternatif Bir Output
Mahir ULUSOY 75
Cumhurbaşkanı Süleyman Denmel'in 'Türkiye'de Nüfus Konulan: Politika Öncelikleri' Toplantısında Yapmış Olduğu Açılış Konuşması / Opening Speech by the President Süleyman Demire! for the Meeting 'Population Issues in Turkey: Polİcy Priorities'
Süleyman DEMİREL 107
Yeni Yayınlar / Recent Publications 113
Tez Özetleri / Thesis Abstracts 122