İSGÜM BÜLTENİ

Book : İSGÜM BÜLTENİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : Aralık 1989

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 5325

INDEX

İSGÜM BÜLTENİ
tKÎ AYDA BÎR YAYINLANIR İSGÜM ADINA
Sahibi
ve Yazı işleri Müdürü Dr.Handan UYSAL
Yazışma Adresi:
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Enstitüsü
İstanbul Yolu 14. Km,
ETİMESGUT-ANKARA
Tel: 278 08 31 (5 Hat)
P.K.: 393 Yenişehir-ANKARA
. Bu bültende yayınlanan yazı ve resimlerden kaynak ve yazar belirtilerek alıntı yapılabilir.
. Gönderilen yazı ve resimler basılsın basılmasın geri verilmez.
. İmzalı yazılardan doğacak sorumluluk yazara aittir.
. Resimlerin ofset baskı tekniğine uygun olması gerekir.
. Bülten bilimsel ve yayın kurulu yazılarda yazım değişikliği . yapabilir ya da düzeltmek üzere yazara geri iade edilir.
. Bülten yayın kurulunun uygun görmediği yazılar yayınlanmaz.
. İş ve işçi sağlığını ilgilendiren yazı ve makalelere yer verilir.
.Yazarlara telif hakkı ödenmez.
Basıldığı Yeri: İSGÜM Basıldığı Yıl : 1989 Sayı: h ARALIK 1989
İÇİNDEKİLER
İş Güvenliği Organizasyonu...................................1
M.Saim AŞÇI
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları........................16
Mustafa TURHAN
Sağlık Stresi......................................................19
Hüseyin GÖKÇEK
Ergenlik Çağındaki İşçilerin Beslenmesi............. 24
Dt.Sıdtka BULDUK
Kadmiyum ve Bileşikleri.............,..................... 2y
Gülay KARABULUT
Grizu Patlamaları ve Tehlikelerinin önlenmesi...35
Erol KURAL
CÎS Haberler ve Faaliyetler..............................41