Kanser Konusunda Genel Bilgiler

Book : Kanser Konusunda Genel Bilgiler

Author : * Ayşe Kars * Tezer Kutluk

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-7571-02-4

Published Date : 1994

Publisher : T.C. Sağlık Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 5324

INDEX

İÇİNDEKİLER
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu.,
Kanserin Tanımı ve Önemi........................
Nedenleri....................................................
Belirtileri....................................................
Tanı Yöntemleri..........................................
Tedavi........................................................
Korunma....................................................
Dünya'da Kanser........................................
Türkiye'de Kanser......................................
Sosyoekonomik ve Ruhsal Sorunlar..........
Sigara ve Kanser........................................
Beslenme ve Kanser..................................
Radyasyon ve Kanser................................
Deri Kanseri...............................................
Baş Boyun Kanserleri...............................
Akciğer Kanseri.........................................
Meme Kanseri...........................................
Sindirim Sistemi Tümörleri.......................
Kadın Üreme Organları Kanserleri...........
Böbrek, İdrar Torbası ve Erkek Üreme
Organları Kanserleri.............................
Lösemiler...................................................
Lenfomalar................................................
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri........
Beyin Tümörleri........................................
Çocukluk Çağı Kanserleri.........................
Kaynaklar..................................................
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu
Yayınlan...............................................