Şu AB Neyin Nesi?

Book : Şu AB Neyin Nesi?

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-6356-04-9

Published Date : Mart 2006

Publisher : Ankara Üniversitesi Yayınları

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 5317

INDEX

ŞU AB NEYİN NESİ? IV AVRUPALI TÜRKİYE
İÇİNDEKİLER:
AVRUPA BİRLİĞİ TARİHİ GELİŞİMİ VE AMACI
1. Avrupa Birliği nasıl doğdu?..............................................................................-........
Avrupa Antlaşmaları............................................................................................
2. Avrupa Birliği'nin amacı ve temel değerleri nedir?.................................................
GENİŞLEME SÜRECİ
3. Genişleme Süreci nedir?....................................................................
Genişleme Süreci Tablosu...........................................................
Oya Ülkeler..................................................................................
Aday Ülkeler.................................................................................
Avrupa Birliği 'ne Üyelik Başvuruları ve Kaldım Süreçleri.........
Son Genişlemeden Sonra Avrupa Birliği'nde Değişen Veriler....
Avrupa Birliği AB-25 'in Daha da Genişlemesine Taraftarlık.....
Avrupa Birliği Üye ve Aday Ülkeleri Karşılaştırmalı Veriler-L.. Avrupa Birliği üye ve Aday Ülkeleri Karşılaştırmalı Veriler-İI.
KIBRIS
4. Son genişlemeyle birlikte Kıbrıs'ın durumu nedir?..........................
AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK
5. Kopenhag Kriterleri nedir, neden önemlidir?.
Siyasi Kriterler ve Kapsamları.................
6. Adaylık sürecinin kapsamı nedir?...................
7. Müzakereler nasıl yürütülür?.........................
S. Katıiım müzakere ilkeleri nelerdir?...............
9. Müzakerelerdeki aktörler kimlerdir?..............
Müzakere Şeması......................................
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
10. Türkiye-AB ilişkileri nasıl başladı ve gelişti?...................................................
11. Üye olmadan neden Gümrük Birliği?...............................................................
Avrupa'da Türkler.......................................................................................
12. Üyelik için neden en sona kaldık?.....................................................................
13. Türkiye için dönüm noktası ne oldu?................................................................
14. Ulusal Program nedir?.......................................................................................
15. 1999 Helsinki Zirvesinden 2004 Brüksel Zirvesi"ne kadar geçen süredeki gelişmeler nelerdir?.............................................................................
16. Brüksel Zirvesi kararlarını etkileyen görüşler nelerdi?.....................................
17. 17 Aralık Brüksel Zirvesi neden çok önemlidir?...............................................
18. 17 Aralık kararlarında Türkiye-AB müzakere çerçevesi nasıl belirlenmiştir?,.
19. Türkiye'nin adaylık sürecindeki son durumu nedir?.........................................
20. Müzakere süreci nasıl işleyecek?.......................................................................
21. Müzakere sürecinin aktörleri kimlerdir?...........................................................
Türkiye ile Tarama Programı......................................................................
Avrupa Birliği ve Türkiye'de Bazı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler..........
Ülke Barında Türkiye'nin Üyeliğine Taraftarlık.........................................
AVRUPA. BİRLİĞİ YAPİSİ VE YÖNETİMİ
22. Avrupa Birliği nasıl çalışır?.......................................................................................
Son Genişleme Öncesi ve Sonrası Avrupa Parlamentosu Üye Dağılımı Üye Ülkelerin AB Karar Mekanizmalarındaki Ağırlıkları ve Türkiye
Avrupa Birliği Kurumları....................................................................................
Avrupa Birliği Yapısında 3 Temel........................................................................
îsim Benzerliğinden Dolayı Karıştırılan Konseyler............................................
AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL YAPİSİ
23. Avrupa Bhiiği"'nin fmansal kurumları nelerdir?
24. Ekonomik ve Parasal Birlik nedir?
Avrupa Birliği Bütçesi
Paralar Nereden Gelir, Nereye Gider?
Avrupa Birliği Bütçesi
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKSAL YAPİSİ
25. Avrupa Birliği yargı organları nelerdir, nasıl çalışırlar?.............................................
26. Avrupa Birliği Müktesebati'ndan ne kastedilmektedir?.............................................
Dilekçe hakkı nedir?..............................................................................................
27. Avrupa kanun ve kurallarına niye ihtiyaç var?...........................................................
28. AB kanunlarını çıkaranlar bu yetkiyi kimden alır?.....................................................
Avrupa Kurumlarına Güvenilirlik Eğilimi...........................................................
29. Karar verme yöntemleri nelerdir?...............................................................................
30. Her ülke kendi kanununu koyamaz mı? AB'ye girdiğimiz zaman bu kanunlar ulusal kanunlarımızın yerini mi alacak?......................................................................
Karar Verme Yöntemlerinin Kapsadığı Alanlar...................................................
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı........................................................................
AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK POLİTİKALARI
31. AB'nin ortak politikaları nelerdir?..............................................................................
Nedir Bu Politikalar?...........................................................................................
32. AB'nin bütün politikalarım uygulamak zorunda mıyız?.............................................
SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM
33. Avrupa Birliği Sosyal Politikası'nın amacı nedir?....................................................
34. AB Sosyal Politikası nasıl uygular?.....................................................................
35. Stratejiler kağıt üzerinde kalır mı?............................................................................
36. AB'ye katılmanın çalışan kesime ve özellikle işçilere nasıl bir etkisi olacak?.........
37. AB'ye katılım sürecinde Türkiye'nin sosyal politikasında ne gibi değişiklikler olacaktır?...................................................................................................................
38. Avrupa Birliği Sosyal Politikası1 nın neden üyeliğe geçmeden benimsenmesi gerekmektedir?.........................................................................................................
39. AB'ye katılmanın işsizlik sorununa bir faydası olacak mı?......................................
40. AB ülkelerinde de yoksulluk vat mı?........................................................................
41. Malların serbest dolaşımı nedir?...............................................................................
42. Hizmetlerin serbest dolaşımı nedir?..........................................................................
43. Sermayenin serbest dolaşımı nedir?..........................................................................
44. Kişilerin serbest dolaşımı nedir?...............................................................................
45. "AB Vatandaşlığı" diye bir şey var mı?...................................................................
46. "Üye ülke vatandaşı iseniz, diğer AB ülkelerine gitmek için pasaport gerekir mi?..