Etimesgut Sağlık Bölgesi'nin 1973-1975 Yılları Çalışma Raporu

Book : Etimesgut Sağlık Bölgesi'nin 1973-1975 Yılları Çalışma Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1977

Publisher : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Bölümü

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 5310

INDEX

İÇİNDEKİLER
Tablolar Listesi ......................................
Şekil Listesi ............................................
Önsöz .....................................................
Toplum Hekimliği Personeli .......................
Etimesgut Bölgesi Personeli .......................
Toplum Hekimliği Enstitüsü Görev Dağılımı
1. Tarihçe ..................................................
2. Genel Bilgiler
a. Coğrafya...............................................
b. Nüfus ..................................................
c. Eğitim ..................................................
d. Ekonomik ve Sosyal Durum .................
e. Çevre Koşulları ...................................
f. B.eslenme Durumu ................................
g. Sağlık Örgütlenmesi .............................
3. Demografik Bilgiler ...................................
4. Epidemiyolojik Bilgiler
a. Ölüm Nedenleri..................................
b. Bulaşıcı Hastalıklar ........................
c. Morbidite İstatistikleri.....................
5. Sağlık Hizmetleri
a. Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
b. Doğum Hizmeti .............................
c. Aile Planlaması .............................
d. Aşılamalar ......................................
e. Hasta Bakımı ................................
f. Laboratuvar Hizmetleri ....................
g. Diş Hekimliği Hizmetleri .................
h. Röntgen Servisi .............................
i. Öğrenci Eğitimi .............................
6. Yatırım ve Harcamalar .......................
Ek .....................................................