ÇALIŞMA ve TOPLUM 13

Book : ÇALIŞMA ve TOPLUM 13

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1305-2837

Published Date : Şubat 2007

Publisher : DİSK(Devrimci İşçi Sendikası)

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5305

INDEX

İÇİNDEKİLER
MESS Grevleri (1977-1980)
Can ŞAFAK................................................................................
Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Türkiye'de Aktif Emek Piyasası Politikaları Şelale ÜŞEN...............................................................................
Kısmi Süreli Çalışan İşyeri Hekiminin Kıdem ve İhbar Tazminatı Hakla: Zeynep ŞİŞLİ..............................................................................
Yoksulluk Şiddet Döngüsünün Sosyal Politika Açısından Analizi Mehmet Rauf KESİCİ.................................................................
Karar İncelemesi: Fazla Çalışmayı Günlük İş Sürelerinin Üzerini Yapılan Çalışmalar Olarak Düzenleyen Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün 4857 Sayılı İş Kanunu Karşısında Değerlendirilmesi Fevzi ŞAHLANAN......................................................................
Yargıtay Kararları........................................................................
Avrupa Adalet Divanı ve Alman Federal Mahkeme Kararları
Alpay HEKİMLER.......................................................................
Kitap Tanıtımı..................................................-..........................
Kavram Endeksi..........................................................................