Çalışan Çocukların Korunması İçin Politika ve Eylem Programı Yöntem Önerisi

Book : Çalışan Çocukların Korunması İçin Politika ve Eylem Programı Yöntem Önerisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ocak 1995

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 5287

INDEX

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1 GİRİŞ VE AMAÇLAR
1.1 GİRİŞ ............
1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI
BÖLÜM 2 GEREÇ VE YÖNTEM
I. i. Araştırıra Bölgesinin Tam mı ....................
1.2. Araştırmanın Varsayımları ......................,
1.3. Araştırmanın Tipi ..............................
1.4. Araştırma Evreni................................
1.5. Araştırma örneklemi ve Araştırmaya Katılma Oranı
1.6. Araştırmayı Uygulayanlar ve Uygulama Şekli .....
1.7. Araştırma Süresi...............................
1.8. Araştırmada Karşılaşılan Güçlükler..............
BÖLÜM 3 İŞKOLU BULGULARI
A. ADANA İŞ TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞI SOĞUK VE SICAK METAL İŞLERİ
I. GENEL BİLGİLER ....................................,
1.1. Sorunun Tanıtımı...................................
1.2. İşkolunun Genel Tamım............................
1.2.1. işkolunda İşyeri ve Çalışan Sayıları ..............,
1.2.2. Üretim Biçimi .....................................
1.3. Araştırma Yöntemi .................................,
1.3.1. Araştırma Evreni ve örneklem......................
1.3.2. Araştırmada Kullanılan Gereç ve Yöntemler .........
1.3.3. Araştırmada Karşılaşılan Güçlükler ve Sınırlılıklar
II. BULGULAR VE BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ..........
II. 1. işyerlerinin Tanıtım .............................
II.1.1. işyerlerinin Fiziksel Tanıtımı....................
II. 1.2. işyerlerinin Hukuki Tanıtımı......................
II.1.3. İşyerlerinde Üretim Yöntemi ve Teknolojisi ........
II. 1.4. Üretim Akım Şeması .........................,......
II. 2. Çalışan Çocukların Tanıtına .......................
II.2.1. Çocukların cinsiyetlerine göre dağılımı ...........
II. 2.2. Çocukların Yaşlara Göre Dağılımı ..................
11.2.3. Çocukların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımları ___
11.2.4. Aile Yapılarına İlişkin Özellikler ................
11.2.5. Çalışma Yaşamına İlişkin özellikler...............
11.2.6. Sosyal Yaşama İlişkin Özellikler ..................
II. 3. Çalışma Koşulları.................................
11.3.1. Çalışma Süreleri ..................................
11.3.2. Genel Tatil Uygulaması ............................
11.3.3. Yıllık ücretli İzin...............................
II.3.4 Ücretler..........................................
II.3.5. Sosyal Güvenlik ...................................
II. 3.6. Sendikal Durum....................................
11.4. Çalışan ilişkileri......................................
11.4.1. işverenlerin Yapısal Özellikleri ve Çocuklarla ilişkileri
11.4.2. Ustaların / Kıdemli işçilerin Yapısal
özellikleri ve Çocuklarla ilişkileri ....................
11.5. Çalışma Ortamı ..........................................
11.5.1. işyerlerinin Sağlık ve Güvenlik Koşulları ...............
11.5.2. iş Kazaları, Meslek Hastalıkları........................
11.5.3. Sağlık ve Güvenlik Açısından Korunma ___................
B. ANKARA İŞ TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞI
AĞAÇ İÇKOLU ( MOBİLYA - DÖŞEME - POLYESTER )
I. GENEL BİLGİLER.........................................
1.1. Sorunun Tanıtımı.....................................
1.1.2. Ağaç İşleri işkolunda Çalışan Çocuklar Sorunu...........,
1.2. işkolunun Genel Tanımı ..................................,
1.2.1. İşkolunda işyeri ve Çalışan Sayıları ....................,
1.2.2. Üretim Biçimi............................................
1.2.3. Üretim Akım Şeması......................................
II. BULGULAR VE BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ................
II. 1. İşyerlerinin Tanıtımı...................................
11.1.1. İşyerlerinin Fiziksel Tanıtımı ..........................,
11.1.2. İşyerlerinin Hukuki Tanıtımı ............................
11.1.3. İşyerlerinde üretim Yöntemi ve Teknolojisi..............,
II. 2. Çalışan Çocukların Tanıtımı .............................
II. 2.1. Çocukların cinsiyetlerine göre dağılımı .................,
11.2.2. Çocukların Yaşlara Göre Dağılımı.........................
11.2.3. Çocukların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımları...........
11.2.4. Aile Yapılarına İlişkin özellikler......................
.1,2.5. Çalışma Yaşamına İlişkin özellikler ..................„ . .
11.2.6. Sosyal Yaşama İlişkin özellikler........................
II. 3. Çalışma Koşulları.......................................
11.3.1. Çalışma Süreleri........................................
11.3.2. Genel Tatil Uygulaması ,.............................
11.3.3. Yıllık ücretli izin.....................................
II. 3.4 ücretler................................................
II. 3.5. Sosyal Güvenlik.........................................
II.3.6. Sendikal Durum..........................................
II. 4. Çalışma ilişkileri......................................
11.4.1. işverenlerin Yapısal Özellikleri ve Çocuklarla ilişkileri
11.4.2. Ustaların / Kıdemli işçilerin Yapısal
Özellikleri ve Çocuklarla İlişkileri ....................
II. 5. Çalışma Ortana..........................................
11.5.1. İşyerlerinin Sağlık ve Güvenlik Koşulları ...,...........
11.5.2. İş Kazaları, Meslek Hastalıkları........................
11.5.3. Sağlık ve Güvenlik Açısından Korunma ....................
C. ANTALYA İŞ TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞI ŞAHSİ HİZMETLER İŞKOLU
I. GENEL BİLGİLER.................................
1.1. Sorunun Tanıtımı....................,..............
1.2. İşkolunun Genel Tanımı ............................
1.2.1. İşkolunda İşyeri ve Çalışan Sayıları ...............
1.2.2. Üretim Biçimi ................,....................
1.3. Araştırma Yöntemi .................................
1.3.1. Araştırma Evreni ve Örneklem......................
1.3.2. Araştırmada Kullanılan Gereç ve Yöntemler .........
1.3.3. Araştırmada Karşılaşılan Güçlükler ve Sınırlılıklar
111
II. BULGULAR VE BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.................
II. 1. işyerlerinin Tanıtımı....................................
II.1.1. işyerlerinin Fiziksel Tanıtımı ...........................
II. 1.2. işyerlerinin Hukuki Tanıtımı.............................
II.1.3. işyerlerinde Hizmetin Yürütümü ...........................
II. 2. Çalışan Çocukların Tanıtım .............................
11.2.1. Çocukların cinsiyetlerine göre dağılımı ..................
11.2.2. Çocukların Yaşlara Göre Dağılımı.........................
11.2.3. Çocukların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımları...........
11.2.4. Aile Yapılarına ilişkin özellikler.......................
11.2.5. Çalışma Yaşamına İlişkin Özellikler .....................,
11.2.6. Sosyal Yaşama İlişkin Özellikler ........................
II. 3. Çalışma Koşulları .......................................
11.3.1. Çalışma Süreleri........................................
11.3.2. Genel Tatil Uygulaması ..................................
11.3.3. Yıllık Ücretli İzin .....................................
II.3.4 Ücretler ................................................
11.3.5. Sosyal Güvenlik .........................................
11.3.6. Sendikal Durum..........................................
II. 4. Çalışam İlişkileri ......................................
11.4.1. İşverenlerin Yapısal özellikleri ve Çocuklarla ilişkileri
11.4.2. Ustaların / Kıdemli İşçilerin Yapısal
Özellikleri ve Çocuklarla İlişkileri ....................
II. 5. Çalışma Ortana ..........................................
11.5.1. İşyerlerinin Sağlık ve Güvenlik Koşulları ...............
11.5.2. İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ........................
II. 5.3. Sağlık ve Güvenlik Açısından Korunma ....................
D. BURSA İŞ TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞI HAZIR GİYSİ İŞKOLU
I. GENEL BİLGİLER ....................................
1.1. Sorunun Tam timi ..................................
1.2. İşkolunun Genel Tanımı ............................
1.2.1. işkolunda İşyeri ve Çalışan Sayıları..............
1.2.2. Üretim Biçimi.....................................
1.3. Araştırma Yöntemi .................................
1.3.1. Araştırma Evreni ve Örneklem......................
1.3.2. Araştırmada Kullanılan Gereç ve Yöntemler .........
1.3.3. Araştırmada Karşılaşılan Güçlükler ve Sınırlılıklar
1.3.4. Araştırmada Kullanılan Tanımlar ...................
II. BULGULAR VE BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ..........
11.1. İşyerlerinin Tanıtımı .............................
II.1.1. İşyerlerinin Fiziksel Tanıtımı....................
II. 1.2. İşyerlerinin Hukuki Tanıtımı ......................
11.1.3. İşyerlerinde Üretim Yöntemi ve Teknolojisi ........
11.1.4. Üretim Akım Şeması................................
11.2. Çalışan Çocukların Tanıtımı .......................
11.2.1. Çocukların cinsiyetleren göre dağılımı ............
11.2.2. Çocukların Yaşlara Göre Dağılımı ..................
11.2.3. Çocukların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımları ....
11.2.4. Aile Yapılarına İlişkin özellikler ................
11.2.5. Çalışma Yaşamına İlişkin Özellikler ...............
11.2.6. Sosyal Yaşama İlişkin özellikler..................
II. 3. Çalışma Koşulları .................................
11.3.1. Çalışma Süreleri..................................
11.3.2. Genel Tatil Uygulaması ............................
11.3.3. Yıllık Ücretli İzin ...............................
II.3.4 Ücretler ..........................................
11.3.5. Sosyal Güvenlik ...................................
11.3.6. Sendikal Durum....................................
IV
Çalışma ilişkileri .....................................•
işverenlerin Yapısal özellikleri ve Çocuklarla ilişkileri Ustaların / Kıdemli işçilerin Yapısal
özellikleri ve Çocuklarla İlişkileri ....................
Çalışma Ortana ..........................................
İşyerlerinin Sağlık ve Güvenlik Koşulları ...............
İş Kazaları, Msslek Hastalıkları ........................
Sağlık ve Güvenlik Açısından Korunma....................
E. İSTANBUL İŞ TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞI
HAZIR DERİ GİYSİ, AYAKKABI VE EŞYA ÜRETİMİ İŞLERİ
I. GENEL BİLGİLER...........................................
1.1. Sorunun Tanıtımı .........................................
1.2. işkolunun Genel Tanımı ...................*..............,
1.2.1. işkolunda işyeri ve Çalışan Sayıları.....................
1.2.2. üretim Biçimi............................................
1.3. Araştırma Yöntemi........................................
1.3.1. Araştırma Evreni ve Örneklem.............................
1.3.2. Araştırmada Kullanılan Gereç ve Yöntemler ................
1.3.3. Araştırmada Karşılaşılan Güçlükler ve Sınırlılıklar......
1.3.4. Araştırmada Kullanılan Tanım ve Ölçütler.................
II. BULGULAR VE BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.................
II. 1. İşyerlerinin Tanıtım....................................
II. 1.1. işyerlerinin Fiziksel Tanıtımı ..........................,
11.1,2. işyerlerinin Hukuki Tanıtımı .............................
II. 1.3. işyerlerinde Üretim Yöntemi ve Teknolojisi .....,........-
II. 1.4. üretim Akım Şemalari ve Açıklamaları...................
II.2. Çalışan Çocukların Tanıtımı.............................,
11.2.1. Çocukların cinsiyetlerine göre dağılımı.................,
11.2.2. Çocukların Yaşlara Göre Dağılımı.........................
11.2.3. Çocukların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımları...........
11.2.4. Aile Yapılarına İlişkin Özellikler.......................
11.2.5. Çalışma Yaşamına İlişkin özellikler.....................,
.1,2.6. Sosyal Yaşama ilişkin özellikler ............♦............
II. 3. Çalışma Koşulları ...........................,............
11.3.1. Çalışma Süreleri........................................
11.3.2. Genel Tatil Uygulaması ..................................
11.3.3. Yıllık ücretli izin .....................................
II.3.4 ücretler.................................................
11.3.5. Sosyal Güvenlik.........................................
11.3.6. Sendikal Durum ..........................................
II. 4. Çalışma ilişkileri......................................
11.4.1. işverenlerin Yapısal Özellikleri ve Çocuklarla ilişkileri
11.4.2. Ustaların / Kıdemli işçilerin Yapısal
Özellikleri ve Çocuklarla ilişkileri....................
II.5. Çalışma Ortamı ..........................................
11.5.1. işyerlerinin Sağlık ve Güvenlik Koşulları ...............
11.5.2. İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ........................
11.5.3. Sağlık ve Güvenlik Açısından Korunma ....................
F. İZMİR İS TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞI HAZIR KtMAŞ VE DERİ GİYSİ İŞLERİ
I. GENEL BİLGİLER..........................................
1.1. Sorunun Tanıtımı............,...........................
1.2. işkolunun Genel Tanımı..................................
1.2.1. İşkolunda İşyeri ve Çalışan Sayıları ....................
1.2.2. üretim Biçimi ---
1.3. Araştırma Yöntemi ........................................
,1.3.1. Araştırma Evreni ve örneklem............................■
5.3.2. Araştırmada Kullanılan Gereç ve Yöntemler ................
1.3.3. Araştırmada Karşılaşılan Güçlükler ve Sınırlılıklar ......
II. BULGULAR VE BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ .................
II.1. işyerlerinin Tanıtma ...................................
II.1.1. İşyerlerinin Fiziksel Tanıtımı ..........................,
II. 1.2. işyerlerinin Hukuki Tanıtımı.............................
II. 1.3. işyerlerinde Üretim Yöntemi ve Teknolojisi...............
II. 1.4. Üretim Akım Şeması ......................................
II. 2. Çalışan Çocukların Tanıtına .............................
11.2.1. Çocukların cinsiyetlerine göre dağılımı .................
11.2.2. Çocukların Yaşlara Göre Dağılımı ........................
11.2.3. Çocukların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımları...........
11.2.4. Aile Yapılarına İlişkin özellikler ......................,
11.2.5. Çalışma Yaşamına ilişkin özellikler .....................
11.2.6. Sosyal Yaşama İlişkin Özellikler ........................
II. 3. Çalışma Koşulları .......................................
11.3.1. Çalışma Süreleri....................................----
11.3.2. Genel Tatil ü/gulaması ..................................
11.3.3. Yıllık Ücretli İzin......................................
II.3.4 Ücretler ................................................
11.3.5. Sosyal Güvenlik .........................................
11.3.6. Sendikal Durum..........................................
II.4. Çalışma ilişkileri......................................
11.4.1. işverenlerin Yapısal özellikleri ve Çocuklarla ilişkileri
11.4.2. Ustaların / Kıdemli İşçilerin Yapısal
özellikleri ve Çocuklarla İlişkileri ....................
II. 5. Çalışam Ortana..........................................
11.5.1. İşyerlerinin Sağlık ve Güvenlik Koşulları..........♦---
11.5.2. İş Kazaları, Msslek Hastalıkları ........................
11.5.3. Sağlık ve Güvenlik Açısından Korunma....................
G. SAMSUN TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞI
OTO KAPORTA, BOYA, M2T0R BAKIM VE ONARIM İŞLERİ
I. GENEL BİLGİLER.....................................
1.1. Sorunun Tanıtımı...................................
1.2. İşkolunun Genel Tanım ............................
1.2.1. İşkolunda İşyeri ve Çalışan Sayıları ..............
1.2.2. üretim Biçimi .....................................
1.3. Araştırma Yöntemi .................................
1.3.1. Araştırma Evreni ve örneklem......................
1.3.2. Araştırmada Kullanılan Gereç ve Yöntemler .........
1.3.3. Araştırmada Karşılaşılan Güçlükler ve Sınırlılıklar
II. BULGULAR VE BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ..........
11.1. İşyerlerinin Tanıtımı .............................
II. 1.1. işyerinin Fiziksel Tanımı .........................
II. 1.2. İşyerlerinin Hukuki Tanıtımı ......................
II. 1.3. İşyerlerinde Üretim Yöntemi ve Teknolojisi ........
II. 1.4. üretim Akım Şeması ................................
11.2. Çalışan Çocukların Tanıtımı .......................
11.2.1. Çocukların cinsiyetlerine göre dağılımı ...........
11.2.2. Çocukların Yaşlara Göre Dağılımı ..................
11.2.3. Çocukların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımları ....
11.2.4. Aile Yapılarına İlişkin özellikler ................
11.2.5. Çalışma Yaşamına İlişkin özellikler ...............
11.2.6. Sosyal Yaşama İlişkin özellikler ..................
11.3. Çalışma Koşulları ......................................
II. 3.1. Çalışıra Süreleri.......................................
11.3.2. Genel Tatil Uygulaması .................................
11.3.3. Yıllık ücretli İzin ....................................
II.3.4 ücretler ...............................................
11.3.5. Sosyal Güvenlik .........................................
11.3.6. Sendikal Durum..........................................
11.4. Çalışma İlişkileri ......................................
11.4.1. işverenlerin Yapısal Özellikleri ve Çocuklarla ilişkileri
11.4.2. Ustaların / Kıdemli işçilerin Yapısal
özellikleri ve Çocuklarla İlişkileri....................
II. 5. Çalışma Ortamı..........................................
11.5.1. İşyerlerinin Sağlık ve Güvenlik Koşulları...............
11.5.2. iş Kazaları, Meslek Hastalıkları........................
11.5.3. Sağlık ve Güvenlik Açısından Korunma ....................
H. KARŞILAŞTIRMALI İŞKOLU BULGULARI ( ORTAK TABLOLAR )
BÖLÜM 4
İŞKOLLARINDA TARAFLARA GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
A. ADANA İŞ TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞI SOĞCK VE SICAK METAL İŞLERİ
I. İŞVERENLERE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZİM ÖNERİLERİ.....
1.1. Öncelikli Riskler.........................................
1.2. Öncelikli Çözüm Önerileri ............-....................
II. USTA VE KIDEMLİ İŞÇİLERE GÖRE
ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZt&f ÖNERİLERİ ......................
11.1. Öncelikli Riskler..................................,......
11.2. Öncelikli Çözüm Önerileri .................................
III. ÇALIŞAN ÇOCLKLARA GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZtM ÖNERİLERİ
111.1. Öncelikli Riskler .........................................
111.2. öncelikli Çözüm önerileri .................................
IV. İŞ MüKETİŞLERİNE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZİM ÖNERİLERİ
IV.1. Öncelikli Riskler .........................................
IV. 2. öncelikli Çözüm önerileri.................................
B. ANKARA İŞ TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞI AĞAÇ İŞKOLU ( M3BİLYA )
I. İŞVERENLERE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ......
1.1. Öncelikli Riskler ..........................................
1.2. öncelikli Çözüm Önerileri ..................................
II. USTA VE KIDEMLİ İŞÇİLERE GÖRE
ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZİM ÖNERİLERİ .......................
11.1. öncelikli Riskler .......................................... ;
11.2, öncelikli Çözüm önerileri .................................. :
III. ÇALIŞAN ÇOCUKLARA GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZİM ÖNERİLERİ, j
111.1. Öncelikli Riskler .......................................... ]
111.2. Öncelikli Çözüm Önerileri ..................................
IV. İŞ MÜFETTİŞLERİNE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.
IV.1. öncelikli Riskler ..........................................
IV. 2. Öncelikli Çözüm Önerileri ..................... . ............
AĞAÇ İŞKOLU
POLYESTER )
I. j İŞVERENLERE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ......
1.1. | öncelikli Riskler ..........................................
1.2. öncelikli Çözüm önerileri..................................
II. USTA VE KIDEMLİ İSÇİLERE GÖRE
ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZtM ÖNERİLERİ .......................
II. 1. Öncelikli Riskler ..........................................
II. 2. öncelikli Çözüm önerileri ..................................
III. ÇALIŞAN ÇOCUKLARA GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. III.1. Öncelikli Riskler ..........................................
III. 2. öncelikli Çözüm Önerileri ..................................
IV. İŞ MÜFETTİŞLERİNE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.
IV. 1. Öncelikli Riskler ..........................................
IV.2. Öncelikli Çözüm Önerileri ..................................
AĞAÇ İŞKOLU
I. İŞVERENLERE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ......
1.1. Öncelikli Riskler ..........................................
1.2. Öncelikli Çözüm önerileri..................................
II. USTA VE KIDEMLİ İŞÇİLERE GÖRE
ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ .......................
II.1. Öncelikli Riskler ..........................................
II. 2. Öncelikli Çözüm önerileri..................................
III. ÇALIŞAN ÇOCUKLARA GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. III.1. öncelikli Riskler ..........................................
III. 2. Öncelikli Çözüm önerileri ..................................
IV. İŞ MÜFETTİŞLERİNE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.
IV.l. öncelikli Riskler ..........................................
IV. 2. Öncelikli Çözüm önerileri ..................................
C. ANTALYA İŞ TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞI ŞAHSİ HİZMETLER
I. İŞVERENLERE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ......
1.1. öncelikli Riskler ..........................................
1.2. öncelikli Çözüm önerileri .................................,
II. IKTA VE KIDEMLİ İŞÇİLERE GÖRE
ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜ-Î ÖNERİLERİ .......................
II. 1. Öncelikli Riskler ..........................................
II. 2. Öncelikli Çözüm Önerileri..................................
III. ÇALIŞAN ÇOCUKLARA GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.
III. 1. Öncelikli Riskler..........................................
III.2. Öncelikli Çözüm önerileri ..................................
IV. İŞ îtFETTİŞLERÎNE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.
IV. 1. Öncelikli Riskler ..........................................
IV. 2. Öncelikli Çözüm önerileri ...................'..............
D. BURSA İŞ TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞI HAZIR GİYSİ İŞKOLU
I. İŞVERENLERE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ......
1.1. Öncelikli Riskler ..........................................
1.2. öncelikli Çözüm önerileri ..................................
II. USTA VE KIDEMLİ İŞÇİLERE GÖRE
ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ .......................
II. I. öncelikli Riskler ..........................................
II.2. Öncelikli Çözüm önerileri ..................................
vııı
III. ÇALIŞAN ÇOCUKLARA GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.
111.1. Öncelikli Riskler ..........................................
111.2. öncelikli Çözüm Önerileri ..................................
IV. İŞ MÜFETTİŞLERİNE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.
IV.1. öncelikli Riskler ..........................................
IV.2. öncelikli Çözüm önerileri ..................................
E. İSTANBUL İS TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞI
HAZIR DERİ GİYSİ, AYAKKABI VE EŞYA ÜRETİM İŞLERİ
I. İŞVERENLERE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ .....,
1.1. Öncelikli Riskler.........................................,
1.2. Öncelikli Çözüm Önerileri..................................
II. USTA VE KIDEMLİ İŞÇİLERE GÖRE
ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ......................
11.1. Öncelikli Riskler..........................................
11.2. Öncelikli Çözüm önerileri.................................,
III. ÇALIŞAN ÇOCUKLARA GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ,
III. 1. Öncelikli Riskler.........................................
III.2. Öncelikli Çözüm Önerileri .................................,
IV. İS MÜFETTİŞLERİNE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
IV.I. Öncelikli Riskler .........................................,
IV. 2. öncelikli Çözüm önerileri .................................
F. İZMİR İS TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞI HAZIR KUMAŞ VE DERİ GİYSİ İSLERİ
I. İŞVERENLERE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ......
1.1. Öncelikli Riskler .........................................,
1.2. öncelikli Çözüm önerileri..................................
II. USTA VE KIDEMLİ İŞÇİLERE GÖRE
ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ......................,
II. 1. öncelikli Riskler.........................................
II.2. öncelikli Çözüm önerileri ..........................,.......
III. ÇALIŞAN ÇOCUKLARA GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
III. 1. Öncelikli Riskler..........................................
III.2. öncelikli Çözüm önerileri .................................
IV. İŞ MÜFETTİŞLERİNE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
IV. 1. Öncelikli Riskler.........................................
IV. 2. Öncelikli Çözüm Önerileri.................................
G. SAMSUN İŞ TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞI
OTO KAPORTA, BOYA, MOT0R BAKIM VE ONARIM İŞLERİ
İŞVERENLERE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ......
öncelikli Riskler.........................................,
Öncelikli Çözüm önerileri..................................
USTA VE KIDEMLİ İŞÇİLERE GÖRE
ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ......................
Öncelikli Riskler ...........,..............................
Öncelikli Çözüm önerileri ..........,......................
ÇALIŞAN ÇOCUKLARA GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
öncelikli Riskler .............,...........................
öncelikli Çözüm Önerileri..................................
İŞ MÜFETTİŞLERİNE GÖRE ÖNCELİKLİ RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Öncelikli Riskler .........................................
Öncelikli Çözüm Önerileri .................................
I, II.
BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma Sonuçları Öneriler ..........
TABLOLAR DİZİNİ
Araştırıra Kapsamındaki illerde ve işkollarında
işyeri ve İşçi Sayıları...................................
Araştırmaya Katılan Müfettişlerin, İşyerlerinin, Çocukların, Usta/Kıdemli İşçilerin ve İşverenlerin
İşkollarına Göre Dağılımı .................................
Çocukların İşkollarına, Yaş Gruplarına, İşe Başlama Yaşlarına Cinsiyetlerine ve
Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı ......,...................
Görüşülen Çocukların işkolu Temelinde Geldikleri Yere, Oturdukları Konut Türüne ve Birlikte Oturdukları
Kişilere Göre Dağılımı ....................................
Görüşülen Çocukların işkolarına Göre Okulu Terk Etme Nedenleri, istemleri ve Gelecekle ilgili Beklentileri ..... Görüşülen Çocukların Çıraklık Eğitimi ile ilişkilerinin ve Tarafların Bu Eğitimle İlgili Değeriendirinelerinin
İşkollarına Göre Dağılımı .................................
Görüşülen Çocukların İlk Çalışma Durumlarının İş bulma Kaynaklarının, Yaptıkları işin, İşe Yaklaşımlarının, Kazancını Kullanım Biçimlerinin işkollarına Göre Dağılımı., işkolu Temelinde Çalışan Çocuğun işteki Yorgunluğu
ve işin Güç Gelen Yanları ..................................
Çocukların Korktukları Kişilerin ve Korkma Nedenlerinin
işkollarına Göre Dağılımı..................................
Görüşülen Çocukların İşkolarmda, İşteki Yasal
Durumlarına ve Çalışma Düzenlerine Göre Dağılımı............
işkolları Temelinde Günlük, Haftalık ve Fazla Çalışma
Sürelerinin Taraflara ve Türlerine Göre Dağılımı...........
İşkolu Temelinde Dinlenme Aralarının Türlerine ve
Sürelerine Göre Dağılımı ..................................,
İşkolları Temelinde Çocukların Haftalık Gelirinin işkollarına, Ödeme Türüne ve Toplam ücretlere Göre Dağılımı, işkoları Temelinde Anne-Babanın Sağlık Durumu,
Eğitim Düzeyi, Kardeş Sayısı ..............................,
Çalışmakta Olan Aile Bireylerinin ve Babanın Yaptığı
işin işkollarına Göre Dağılımı............................
İşkolları Temelinde işverenlerin Cinsiyetlerine, Eğitim Düzeylerine ve Meslekte Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı .. İşkolarına Göre Çalışan ve Yetişkinlerin Çalışma Ortamından
Kaynaklanan Risklerden Etkilenme Yüzdeleri..............
Soğuk ve Sıcak Metal İşlerinde,
Taraflara Göre Öncelikli Riskler ve Çözüm Önerileri .......
Çalışan Çocukların " Soğuk ve Sıcak Metal " İşlerinde Karşılaştıkları Öncelikli Risklerden Korunmasını Amaçlayan Çözüm Önerilerinin Gerçekleştirilmesi ile ilgili
Politika ve Eylem Programı................................
Ağaç İşkolunda - Mobilya İşlerinde
Taraflara Göre Öncelikli Riskler ve Çözüm önerileri
.......