Çocuk İşçiliğinde Sona Doğru:Ulaşılabilir bir hedef

Book : Çocuk İşçiliğinde Sona Doğru:Ulaşılabilir bir hedef

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 92-2-818930-4

Published Date : 2006

Publisher : Uluslararası Çalışma Örgütü

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 5283

INDEX

İçindekiler
Önsöz.......................................................
Yönetici Özeti:.............................■..................
Giriş ,.......................................................
I. Bölüm : Çocuk işçiliği ile mücadelede ilerleme kaydedilmesi .........
Çocuk işçiliği eğilimleri.........................................
Yöntem ve temel oluşturan veriler..................................
Tanımlar.....................................................
Önemli sonuçlar...............................................
Cinsiyete göre çocuk işçiliği.......................................
Ekonomik sektöre göre çocuk işçiliği................................
Bölgesel eğilimler..............................................
Özet........................................................
Ulusal düzeydeki faaliyetler .....................................
Ulusal düzeyde kaydedilen ilerleme..................................
Standartların onaylanması ve uygulanması konusundaki ilerleme .........
İşveren ve işçi kuruluşlarının merkezi rolü ............................
Çocuk işçiliğine son verilmesinde önemli bir dönüm noktasına ulaşılması
Yüksek çocuk işçiliği denge toplumu................................
Düşük bir çocuk işçiliği denge toplumuna doğru........................
Bir uyarı.....................................................
Yönlendirici ilkeler ve kavramlar.............................
Kapsamlı bir politika çerçevesi.....................................
Yaygınlaşan küresel görüş birliği...................................
Uluslararası hukukta öngörülen çocuk işçiliği biçimleri..............
Çocuk işçiliğinin nedenleri konusunda daha fazla bilgi elde edilmesi .........
Alınacak önlemler konusunda yönlendirici stratejik çerçeveler.............
İstikrarsızlığın etkileri..........................................
ÇOCUK İŞÇİLİĞİNDE SONA DOĞRU: ULAŞILABİLİR BİR HEDEF
II. Bölüm : ILO'nun çocuk işçiliğine karşı yaptığı çalışmalar.......................
ILO'nun 2002'den bu yana çocuk işçiliği konusunda yaptığı çalışmalar-.Gelişmeler ve düşünceler
IPEC'in güçlendirilmesi.....................................................
ILO'nun İnsana Yakışır İş Gündemi yoluyla dahil etme çalışmaları.....................
Özet - .-------....................-------...................■............■-------
III. Bölüm : Küresel Zorluklar...............................................
Dahil etme.....................:........................................
Gerekçe ve gereksinimler...................................................
Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksulluğu Azaltıcı Strateji Dokümanları..................
Yoksulluğu azaltma stratejileri ................................................
Çocuk işçiliği ve herkes için eğitim............ ,................................
HIV/A1DS................................................................
Gençlerin istihdamı........................................................
Çocuk İşçiliği ve Afrika'nın Geleceği.........................................
Risk altındaki Afrika........................................................
Afrika için bir fırsat anı..................................................... .
G8 Zirvesinin ardından giriş noktalarının belirlenmesi...............................
IPEC'in rolü..............................................___..:.........
Dünya çapındaki hareketin güçlendirilmesi...................................
Kilit bir eylem dayanağı....................................................
Dünya çapındaki hareketin tanımlanması.......................................
Artan küresel aktörler topluluğu..............................................
Diğer hükümetlerarası kuruluşların katılımı......................................
Donör topluluk...........................................................
Sivil Toplum Kuruluşları....................................................
Sektörel ittifakların gözden geçirilmesi (1995-2005)...........................
Medya ve araştırma topluluğu...............................................
Herkes İçin Eğitim ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasının ilişkilendirilmesi...........
Çocukların katılımı.......................................................
Küresel çocuk işçiliği tartışmaları............................................
Daha kuvvetli ancak dağınık çabalarla seyreden uluslararası hareket.................
IV. Bölüm : Küresel bir eylem planına doğru ................
Eylem planı önerisi...............
Küresel amaç ve hedefler.............................
ILO'ya özgü eylem.....................................
Çocuk işçiliğine karşı ulusal müdahalelerin desteklenmesi ........
Dünya çapındaki hareketin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi.....
Çocuk işçiliğinin genel ILO öncelikleri arasında daha fazla yer alması
Özet................................................