Uluslararası Çalışma Örgütü Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Programı Ağaç İşleri Sektöründe Çalışan Çocuklara Yönelik Araştırma Raporu 2005

Book : Uluslararası Çalışma Örgütü Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Programı Ağaç İşleri Sektöründe Çalışan Çocuklara Yönelik Araştırma Raporu 2005

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-455-093-X

Published Date : 2005

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 5280

INDEX

İÇİNDEKİLER
ARAŞTIRMADA GÖREV ALAN MÜFETTİŞLERİN LİSTESİ:......................
İÇİNDEKİLER...........................................................................................................
TABLOLAR................................................................................................................
ŞEKİLLER.............................................................................................,....................
GİRİŞ..........................................................................................................................
Ağaç İşleri Sektörünün Tanıtımı:...........................................................................
Ağaç İşleri Sektöründeki Atölye,Makine-Tezgah, İşlem, Risk ve Tehlikeler.....
Yürütme Planı...........................................................................................................
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ.......................................................................................
ÇALIŞMA ALANLARININ SEÇİMİ....................................................................
ÖRNEKLEME...........................................................................................................
ÖZET BULGULAR..................................................................................................
BULGULAR..............................................................................................................
ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ............................
Kişisel Bilgiler...........................................................................................................
İş Dışındaki Zamanı Değerlendirme.....................................................................
Yaptığı İşi Önerme Durumu:..................................................................................
Kavrama ve Bilgi.......................................................................................................
Gelecek İçin Hedefler:..............................................................................................
İşi Sevme Durumu:..................................................................................................
Kötü Alışkanlıklar:...................................................................................................
Adli Olaylara Karışma ve Ceza Alma Durumu:...................................................
ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Ailenin Geçim Kaynaklan.......................................................................................
Ailelerin Çocuklarını Çalıştırma Nedenleri.........................................................
Ailelerin Çocuklarının Çalışması île İlgili Düşünceleri......................................
İŞVERENLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ.............................................
ÇALIŞMA KOŞULLARI.........................................................................................
Ücret Durumu..........................................................................................................
Çalışma Süresi...........................................................................................................
Çalışma Saatleri........................................................................................................
Fiziki Koşullar...........................................................................................................
İş Güvenliği...............................................................................................................
Mobilya Sektörünün Güç Yanları, İyi Yanları Ve Riskleri:..................................
Sosyal Güvence.........................................................................................................
Barınma.....................................................................................................................
Sağlık-Beslenme.......................................................................................................
Hastalık......................................................................................................................
SONUÇ VE ÖNERİLER.........................................................................................
Ek 1; Çalışan Çocuklar Anketi...............................................................................
Ek 2: İşveren Anketi.................................................................................................
Ek 3: Aile Anketi.......................................................................................................