Daha Alınacak Çok Yol Var Günümüz Dünyasında Çocuk İşgücü

Book : Daha Alınacak Çok Yol Var Günümüz Dünyasında Çocuk İşgücü

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-445-010-7

Published Date : 1995

Publisher : International Labour Office (ILO)

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 5276

INDEX

ÖNSÖZ
1989'DA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN DURUMU
Çocuk çalıştırılmasıyla savaşımda başarılaıılar
Çocuk işgücü ile ilgili yasal düzenlemelerde
standart" belirlenmesi
Kayıtlı sektörde çalışan çocuk
sayısında azalma Çocuk işgücünün günce! sorunları
Tanm seterimde çocuklar
Kentlerdeki kayıt dışı sektörde çocuklar
Ev hizmetlerinde çalışan çocuklar Eğilimler
OLUŞMAYA BAŞLAYAN TEPKİ
Ulusal mevzuat
Hedefe yönlendirilmiş program ve projeler
Hedefe yönlendirilmiş programların özellikleri
Yeni proje türleri Sonuçlar
EYLEME ÇAĞRI
Dünya medyası ne yapabilir Devlet dışı kuruluşlar ne yapabilir Sosyal taraflar ne yapabilir Hükümet tıe yapabililir
Ek. Çalışan çocuklar hakkında ILO yayınları