Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998

Book : Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Population

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ekim 1999

Publisher : Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5268

INDEX

İÇİNDEKİLER
Tablolar...................................................................................................................................
Şekiller....................................................................................................................................
Önsöz......................................................................................................................................
Özet.........................................................................................................................................
Türkiye Haritası.......................................................................................................................
BÖLÜM 1 GİRİŞ...........................................................................................................
Sunday Üner ve Banu Akadlı Ergöçmen
1.1 Coğrafya........................................................................................................
1.2 Tarih..............................................................................................................
1.3 İdari Bolünüm ve Politik Örgütlenme...........................................................
1.4 Toplumsal ve Kültürel Özellikler..................................................................
1.5 Ekonomi........................................................................................................
1.6 Bölgeler.........................................................................................................
1.7 Nüfus.............................................................................................................
1.8 Nüfus ve Aile Planlaması Politikaları............................................................
1.9 Sağlık Konusundaki Öncelikler ve Programlar............................................
1.10 Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Sistemi..........................................................
1.11 Araştırmanın Amaçları ve Organizasyonu....................................................
BÖLÜM 2 HANEHALKLARINA VE CEVAPL AYICILARA İLİŞKİN TEMEL
ÖZELLİKLER...........................................................................................
İsmet Koç ve Attila Hancioğlu
2.1 Yaş ve Cinsiyete Göre Nüfus.......................................................................
2.2 Hanehalkı Kompozisyonu............................................................................
2.3 Anne ve/veya Babası İle Yaşamayan Çocuklar............................................
2.4 Hanehalkı Nüfusunun Eğitim Düzeyi..........................................................
2.5 Okula Devam Etme......................................................................................
2.6 Konut Özellikleri..........................................................................................
2.7 Hanedeki Dayanıklı Tüketim Malları...........................................................
2.8 Cevaplayıcıların Temel Özellikleri...............................................................
2.9 Eğitim Düzeyinin Farklılaşması...................................................................
2.10 Okulu Bırakma Nedenleri............................................................................
2.11 Çiftlerin Özelliklerindeki Farklılıklar...........................................................
2.12 Basılı İletişim Araçlarına Erişim..................................................................
2.13 Çalışma Durumu ve Yapılan İş....................................................................
2.14 Kazancın Kullanımına İlişkin Karar Verme.................................................
2.15 Çalışan Kadınların Çocuklarının Bakımı.................................,...................

BÖLÜM 3 DOĞURGANLIK............................................................................................................
Aykut Toros
3.1 Günümüzdeki Doğurganlık Düzeyi...................................................................................
3.2 Canlı Doğan ve Yaşayan Çocuk Sayıları..........................................................................
3.3 Doğum Aralıkları..............................................................................................................
3.4 İlk Doğumda Anne Yaşı....................................................................................................
3.5 Adolesanlarda Doğurganlık ve Annelik............................................................................
BÖLÜM 4 AİLE PLANLAMASI.....................................................................................................
Turgay Ünalan ve İsmet Koç
4.1 Gebeliği Önleyici Yöntemler Hakkında Bilgi..................................................................
4.2 Geçmişte Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımı...............................................................
4.3 Araştırma Sırasında Gebeliği Önleyici Yöntemlerin Kullanımı.......................................
4.4 Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımın Zaman İçindeki Eğilimleri..................................
4.5 İlk Yöntem Kullanımı Sırasındaki Çocuk Sayısı..............................................................
4.6 Gebe Kalmabilecek Döneme İlişkin Bilgi........................................................................
4.7 Tüp Ligasyonunun Zamanlaması.....................................................................................
4.8 Aile Planlaması Yöntemlerinin Kaynakları............................................................„.........
4.9 Gebeliği önleyici Yöntemin Bırakılması.........................................................................
4.10 Gelecekte Aile Planlaması Kullanımı...............................................................................
4.11 Elektronik Medyadan Aile Planlaması ile İlgili Mesajların Alınması..............................
4.12 Elektronik Medyanm Aile Planlaması Mesajlarının Yayınlanması için Uygunluğu........
4.13 Yazılı Medyada Aile Planlaması Mesajlarının Okunması................................................
4.14 Çiftlerin Aile Planlaması Konusundaki Tutumları..........................................................
BÖLÜM 5 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR.........................................................................
Banu Akadh Ergöçmen ve Turgay Ünalan
5.1 Kadınların Yaşamları Boyunca Yapmış Oldukları Toplam Düşük ve Ölü Doğumlar.....
5.2 Düşük Ve Ölü Doğum Düzeyleri Ve Eğilimler...............................................................
5.3 İsteyerek Düşükten Önce ve Sonra Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımı......................
5.4 İsteyerek Düşük Yapma Nedenleri..................................................................................
5.5 İsteyerek Düşükte Zamanlama........................................................................................
5.6 İsteyerek Düşüğün Gerçekleştiği Yer.............................................................................
BÖLÜM 6 DOĞURGANLIĞI ETKİLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER.........................
Banu Akadh Ergöçmen ve İsmet Koç
6.1 Evlilik Durumu..............................................................................................................
6.2 İlk Evlenme Yaşı............................................................................................................
6.3 İlk Cinsel İlişki Yaşı.......................................................................................................
6.4 Doğum Sonrası Geçici Kısırlık, Cinsel İlişkiden Kaçınma, ve Gebelik Riski Altmda Olmama Durumu...........................................................................................................
6.5 Gebelik Riski Altında Olmanın Sona Ermesi.................................................................
iv
BÖLÜM 7 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ.........................................................
Turgay Ünalan and Elif Kurtuluş
7.1 Başka Çocuk Sahibi Olma İsteği................................................................
7.2 Aile Planlaması Hizmetlerine Olan Talep..................................................
7.3 İdeal ve Sahip Olunan Çocuk Sayıları........................................................
7.4 Doğurganlığın Planlanması........................................................................
BÖLÜM 8 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ.................................................
Attila Hancıoğlu
8.1 Bebek ve Çocuk Ölümlülüğüne İlişkin Terimlerin Tanımlanması............
8.2 Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi............................................................
8.3 Bebek ve Çocuk Ölümlülüğündeki Düzey ve Eğilimler............................
8.4 Bebek ve Çocuk Ölümlerinde Farklılaşmalar............................................
8.5 Yüksek Riskli Doğurganlık Davranışı.......................................................
BÖLÜM 9 ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI..............................................................
Banu Akadlı Ergöçmen
9.1 Doğum Öncesi Bakım ve Doğuma Yardım...............................................
9.2 Çocukların Aşılanması..............................................................................
9.3 İshalin Yaygınlığı ve Tedavisi...................................................................
BÖLÜM 10 BEBEKLERİN, ÇOCUKLARIN VE ANNELERİN BESLENMESİ Ergül Tunçbilek, Elif Kurtuluş, ve Attila Hancıoğlu
10.1 Anne Sütü ve Ek Gıdalara Başlama..........................................................
10.2 Beslenme Durumu.....................................................................................
10.3 Annelerin Beslenmesi...............................................................................
BÖLÜM 11 AİDS VE CİNSEL YOLDAN BULAŞAN HASTALIKLARA İLİŞKİN BİLGİ Attila Hancıoğlu ve A. Sinan Türkyılmaz
11.1 AiDS'e İlişkin Bilgi Kaynağı......................................................................................
11.2 AiDS'ten Kaçınma Yollarına İlişkin Bilgi..................................................................
11.3 AİDS Riskinin Algılanması.........................................................................................
KAYNAKLAR....................................................................................................................................
EK A TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI'NIN GÖREV DAĞILIMI................
EKB ARAŞTIRMA TASARIMI................................................
A. Sinan Türkyilmaz ve Alfredo Aliağa
B.l Orneklem Tasarımı ve Orneklem Uygulaması........
B.2 Örnek Çerçevesi......................................................
B.3 Tabakalama.............................................................
B.4 Orneklem Dağılımı.................................................
B.5 Orneklem Seçimi.....................................................
B.6 Soru kağitJarının Geliştirilmesi Ve Öndeneme........
B.7 Veri Toplama Faaliyetleri.......................................
B.S Bilgi İşlem Ve Analiz..............................................
B.9 Orneklem Ağırlıklarının Hesaplanması..................
EK C ORNEKLEM HATALARININ KESTİRİMLERİ........
Alfredo Aliağa ve A. Sinan Tiirkyilmaz
EK D VERİ KALİTESİNE İLİŞKİN TABLOLAR.................
EKE SORU KAĞITLARI.........................................................