Küreselleşme ve Üçüncü Dünya Sendikaları"Hızlı Ekonomik Değişimin Getirdiği Sorunlar"

Book : Küreselleşme ve Üçüncü Dünya Sendikaları"Hızlı Ekonomik Değişimin Getirdiği Sorunlar"

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Eylül 1999

Publisher : Türk Harb-İş Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5263

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ÖNSÖZ GİRİŞ
1 .Sendikaların Eriyişi
Henk Thomas
Endüstriyel Yeniden Örgütlenme ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Endüstriyel Yeniden Örgütlenme
Arz- Talep Karşıtlığı: Büyüme mi, Adalet mi?
Üçüncü Dünya Sendika! Çalışmaları
Sonuçlar
BÖLÜM BİR: ASYA
2.Çok Farklı Üç Üç Yörünge
Henk Thomas, E.A. Ramaswamy Amrita Chhacchi, Michel Hendriks Devlet Müdahaleciliği Ekonomik Performans Toplumsal Kalkınma Emek ve İşgücü Piyasaları Emeği İlgilendiren Temel Konular Sendikalar ve Endüstriyel İlişkiler
3.Ekonomik Başarı: Malezya'da Sendikalar
Syed Hussein Ali
Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Koşullar
İşçilerin Durumu
4. Göreli Durgunluk: Pakistan İşçi Hareketi
Charles Amjad-Ali
Devlet, Ekonomi ve İşgücü Piyasaları
Emeğin Durumu
BÖLÜM İKİ: LATİN AMERİKA ö.Tarihin Uzun Yürüyüşü
Kees Koonings, Dirk Kruijt, Friîs Wi!s
Latin Amerika Kalkınma Modeli ve Emek: 1900-80
Sendikalar ve Sosyo-Politik İlişkiler: 1900-80
Ekonomik Liberalleşme, İşgücü ve Sendikalar
Demokrasinin Güçlendirilmesi ve Devlei-Emek İlişkileri
Enformelleşme, Emek ve Yeni İşçi Örgütleri
Sonuçlar
6.Piyasa Ekonomisi ve Geç Gelen Demokrasi: Şili
Patricio Frias, Jaime Ruiz-Tagle Siyasal Sistem Toplumsal Kalkınma Ekonomik Kalkınma Sendikaların Büyümesi ve Üyeler Toplu Pazarlık Çalışma Reformları Günümüzdeki Çalışma Koşullan Sonuçlar
7.Bir Petrol Ekonomisinin Çöküşü: Venezuela ve Birleşmenin Mirası
Domingo Mendez-Rivero
Siyasal ve Sosyo-Ekonomik Gelişme
Sosya-Ekonomik Gelişme
Sendikalar
Günümüzdeki Durum
BÖLÜM ÜÇ: AFRİKA S.Ekonomide Hızlı Gerilemeye Yol Açan Etkenler
Paschal Mihyo, Freek Schiphorst
Afrika'ya İlişkin Çalışmalardaki Yaklaşımlar
Siyasal Gelişme
Afrika'nın Ekonomik Haritası
İşgücü Piyasaları
Sendikaların Geleceği
Sonuç
9.Çetin Koşutlar: Zambiya'da Sendikal Hareket
Pascha! Mihyo
Giriş
Sosyo-Ekonomik Koşullar
Kaunda Döneminde İzlenen Gelişme Politikaları
İşçi Hareketi ve Demokratikleşme
10.SİVİI Toplumun Ortaya Çıkışı: Zimbabve'de Sendikaların Bugünkü Yeri
Freek Schiphorst
Siyasal Durum
Emek Açısından Ekonomik Gelişmeler
Sendikal Hareket
Özet
BÖLÜM DÖRT: SONUÇ VE GÖZLEMLER 11.Sendikaların Önündeki Sorunlar
Henk Thomas
Asya
Latin Amerika
Afrika
Gündemdeki Konular ve Sorunlar
İstatistiksel Ek: Bazı Sosyo-Ekonomik Göstergeler
Asya
Latin Amerika
Afrika
Katkıda Bulunanlar