İş Hekimliği Ders Notları

Book : İş Hekimliği Ders Notları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2003

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5260

INDEX

İÇİNDEKİLER
1. Sunuş...............
2. 3. Basıma Giriş,
3. Önsöz...............
4. Yazarlar............
5. İçindekiler.........
I. BOLUM İŞÇİ SAĞLIĞININ HUKUKSAL, SOSYAL VE ÖRGÜTSEL YÖNLERİ
1. Çağdaş Sağlık Anlayışı..............................................................................
2. İşçi Sağlığı ve Boyutları.............................................................................
3. İşçi Sağlığının Nitelikleri ve Önemi............................................................
4. Hukuki Yönden İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği...............................................
5. Risk Grupları..............................................................................................
II. BOLUM MESLEKSEL HASTALIKLAR
1. Meslek Hastalıklarına Genel Bakış.........................................
• İşle İlgili Hastalıklar.........................................................
• Meslek Hastalıklarından Örnekler...................................
• Metaller...........................................................................
• Solventler........................................................................
2. Benzen ve Toluenin Etkileri...................................................
3. Çalışma Yaşamında Rastlanan Tozlar ve Sağlık Sakıncaları
Pnömokonyozlar.............................................................
4. Mesleksel Astım....................................................................
5. Aşırı Duyarlılık Pnömonüeri....................................................
6. Mesleksel Deri Hastalıkları....................................................
7. Endüstride Kanser Sorunu....................................................
8. Sağİık Personelinin Mesleki Riskleri......................................
IX
III. BÖLÜM İŞÇİ SAĞLIĞI VE ÇALIŞMA ORTAMI
1. İş Hijyeni ve Kimyasal Etmenler.......................................
2. İş Yerlerinde Fiziksel Etmenler.........................................
3. Çalışma Hayatında Fizyolojik Stresler ve Ergonomi.........
4. iş Kazalarının İncelenmesi................................................
IV. BOLÜM İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI
1. İşyerlerinde işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Uygulamaları.................
2. İşyeri Hekimi Açısından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı.....
3. İşçi Sağlığında Epidemiyoloji Uygulamaları.................................
4. İşçi Beslenmesi...........................................................................
5. İşyerinde İlk Yardım Örgütlenmesi ve İlk Yardım Eğitimi.............
6. İşyeri Denetimi.............................................................................
7. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu ve Yaptırım Gücü...................
8. İşçi Sağlığı ve iş Güvenliğinde Etiketler ve İşaretler....................