Sosyal Güvenlikte Yeni Dönem ve İşveren Yükümlülükleri Semineri

Book : Sosyal Güvenlikte Yeni Dönem ve İşveren Yükümlülükleri Semineri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Published Date : Aralık 2006

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5254

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ...............................................
AÇILIŞ KONUŞMALARI................................
Tuğrul KUDATGOBİLİK / TİSK Yönetim Kurulu Başkanı........
Yiğit Oğuz DUMAN / PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı.........
Murat BAŞESGİOĞLU / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı......
BİRİNCİ OTURUM:
Sosyal Güvenlikte Yeni Dönem
Oturum Başkanı : Prof. Dr. A. Can TUNCAY.................
Bahçeşehir Üni.-Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kadir ARICI / Gazi Üniversitesi - İÎBF................
Prof. Dr. Yusuf ALPER / Uludağ Üniversitesi - İİBF.............
İhsan DEMİRCİ / Sosyal Güvenlik Kurumu Temsilcisi............
TARTIŞMALAR........................................
İKİNCİ OTURUM:
5510 sayılı Yasada İşveren Yükümlülükleri
Oturum Başkanı: Birol AYDEMİR.........................
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili
Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ / İstanbul Üniv. Hukuk Fakültesi.......
Av. Zeki PEKGENÇ / PERYÖN Temsilcisi.....................
Av. Ali Nafiz KONUK / TİSK Yönetim Kumlu Üyesi.............
Celal ÖZCAN / Sosyal Güvenlik Kurumu SSK Başkanlığı Gn. Md. Yn
TARTIŞMALAR........................................