Mercek

Book : Mercek

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-8625

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 2005

Publisher : Mess (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5248

INDEX

2005 Yılında, "Sosyal Ortaklar" Anlayışıyla Ele Alınan İstihdam ve Sosyal Güvenlik Reformu, Bakanlığımız Vizyonunda Daha Önemli Hale Gelecek
Murat BAŞESGİOĞLU............................
2005 Yılında Türk Sanayii; Beklentiler, Sorunlar ve Çözümler
Ali COŞKUN ...................................
Tarihi Fırsatları Değerlendirmek
Mustafa V. KOÇ.................................
Türkiye-AB İlişkileri, Görev ve Sorumluluklar
Murat SUNGAR.................................
Genel Sağlık Sigortası Kimin Yararına?
Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER ........................
AB Sürecinde Yolculuğumuz
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU........................
Anlayış ve Güven Ortamı
Mustafa ÖZBEK ................................
Ekonomide 2004 Yılı Performansı ve 2005 Yılı Beklentileri
Doç. Dr. Sadi UZUNOĞLU .........................
2004 Yılında Türkiye Ekonomisi, 2005 Beklentileri ve İnşaat Sektöri
Şükrü KOÇOĞLU................................
Avrupa Birliği'ne Üyelik Müzakereleri ve
Bu Süreçteki Görev ve Sorumluluklar
Davut ÖKÜTÇÜ.................................
Çalışma Yaşamı; Beklentiler, Sorunlar ve Çözümler
H. Ferudun TANKUT.............................
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ön Tasarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN.........................
2005 Yılında Türk Sanayii, Beklentiler, Sorunlar ve Çözümler
Tanıl KÜÇÜK..................................
2005 Yılında Türk Sanayii, Beklentiler, Sorunlar ve Çözümler
Zafer ÇAĞLAYAN ...............................
Vergi İncelemesinde Mağdur Olan Mükellefin Korunması Gerektiği
Prof. Dr. Şükrü KIZILOT..........................
2004 Yılında Yabancı Sermayenin Durumu ve
Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Yapılması Gerekenler
Şaban ERDİKLER...............................
Türkiye-AB İlişkileri, Görev ve Sorumluluklar
Murat SARAYLI.................................
2005'in Nasıl Geçeceğini Fallardan Öğrenmek Gerekmez
Adnan SERDAROĞLÜ ............................
Mesleki Eğitimde Gelişmeler
Dr. Necdet KENAR...............................
Performansı Artırmada Yeni Bir Yöntem: Personeli Güçlendirme
Prof. Dr. Gönül BUDAK...........................
4857 Sayılı Kanun Kapsamında İşe İade ve SSK Prim Belgelerinin Düzenlenmesi Sorunu
Av. Uygar TANRIÖVER............................
Leonardo da Vinci (LdV) AB Mesleki Eğitim Programı İzlenimleri
Dr. Habibe AKŞİT...............................]
Türk Emeklilik Sisteminde Reform
Prof. Dr. Yusuf ALPER...........................]