Ulusların Gelişmesi

Book : Ulusların Gelişmesi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISBN : 92-806-3323-6

Published Date : 1997

Publisher : UNİCEF

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 5238

INDEX

ÖNSÖZ
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
SUNUŞ
UNICEF Genel Direktörü
S U V E S A NİTASYO N
Sanitasyon açığı: Kalkınmanın ölümcül derdi Akhtar Hameed Khan
Sanitasyona erişimde ülkeler sıralaması Gelişme ve eşitsizlikler
BESLENME
Ticari çıkarlara değil bebeklere öncelik tanınmalı Peder Simon Barrington- Ward
Bebek Mamalarının Pazarlanmasıyla İlgili Uluslararası Yasa'ya uyum açısından ülkelerin durumu
Gelişme ve eşitsizlikler
SAĞLIK
AiDS'e karşı birlikte mücadele Peter Piot
Çocuk ölüm oranlarında ülkeler sıralaması Sağlıkta gelişme ve eşitsizlikler
EĞİTİM
Kaliteli eğitim: Çok soruya tek yanıt Harry Saıvyerr
Gelişme ve eşitsizlikler
KADIN
Hoşgörülemeyecek statüko: Kadınlara ve kızlara karşı şiddet kullanımı Charlotte Bunch
Üst düzey hükümet görevinde kadınlar Gelişme ve eşitsizlikler
ÖZEL KORUMA
Masumiyet çağı değil: Çocuklara adalet Lisbet Palme
Gelişme ve eşitsizlikler
SANAYİLEŞMİŞ ÜLKELER
Sağlıklı kentler, sağlıklı çocuklar Leonard Duhl ve Trevor Hancock
Gelişme ve eşitsizlikler
İSTATİSTİK TABLOLAR
Az nüfuslu ülkelerle ilgili sosyal göstergeler
Bölgelerde 2000 yılı hedefleri yönünde sağlanan ilerleme
İstatistik profilleri
İstatistiklerin güncelliği
Kısaltmalar