Türk-İş

Book : Türk-İş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-6843

Skin : 374

Period : bimonthly

Published Date : Aralık 2006

Publisher : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5231

INDEX

"Yeni Yılda Bizleri
Zorlu Bir Süreç Bekliyor"
Salih KILIÇ
Genel Başkan
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Salih Kılıç: "2007 Yılında Mücadeleye Devam"
Norm ve Standart Birliği Çöktü
Sosyal Güvenlikte Kaos
DOSYA
Yeni Asgari Ücret Belirlendi
Sosyal Güvenlik Kurumu Olağanüstü Genel Kurutu Yapıldı
21
Eğitim Seminerleri Sürüyor
Tes-İş Genel Kurulu Yapıldı
Türkiye Sağlık-İş Sendikası Genel Kurulu Yapıldı
"Ülkenin İmarında Emeklilerin Emeği Var."
Mustafa KUMLU
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri
27
"Demiryolları Yaşatılması Gereken Bir Kültürdür,"
Ergiin ATALAY
TÜRK-İş Genel Mali Sekreteri
"Kıbrıs Sorunu Birleşmiş Milletler Çatısı Altında Çözülmeli"
MariaSERENlUS
Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi
00 I Ecevit'e Görkemli Uğurlama
"Gazetelerin Görevlerinden Biri Toplumda Kültürü Beslemektir"
Hakkı DEVRİM
Radikal Gazetesi Yazan
50
Pancar Tarımı ve Şeker Sanayii
İsa GÖK
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı
Ecevit ve Türkiye'de Sendikal Kakların Gelişimi
Prof. Dr. Toker DERELİ
Türk Endüstri İlişkileri Derneği Başkanı
Sosyal Devlet ve Prof, Dr. Cahit Talaş
Prof. Dr. Alpaslan İSİKU
AÜ SBf ÇEEİ Bolüm Başkanı
Avrupa Sosyal Fonu Konferansı
Cafer YILMAZ
İGB AB Koordinasyon Dairesi Başkan V.
Çağatay HALAT
ÇSGB AB Uzman Yardımcısı
112
Çalışma Yaşamında Kasım-Aralık 2006
109
TÜRK-İŞ'in Gündeminden
106
Ücret Asgari, Yoksulluk Azami
104
Çıkarların Kurumsallaşması ve Sendikala
Merve BIRGUL
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğrencisi TÜRK-İŞ Stajyeri
Tüketici Dünyası
■ SinanVARGI
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
97
TİSK/TÜRK-İŞ Çocuk İşçiliğine Karşı Toplumsal İşbirliği Projesi"
Doç. Dr. Ferdi TANIR
Proje Koordinatörü
ÖL I Uluslararası Sendikal Örgütler Birleşti
0/ I Uluslararası Sendikal Hareket
Uğraş GÖK
TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
92
2007 Yılı Beklentileri ve Çalışanların Talepleri
Namık TAN
TÜRK-İ5 Araşlırma Müdür Yardımcısı
90
İnovasyon
Dr. Naci ONSAL
TÜRK-İŞ Genel Başkan Danışmanı
Sosyal Güvenlik
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı
I Avrupa Sosyal Şartı ve İş Güvencesi Kapsamı Sorunu
Aziz ÇELİK
Kristal-İş Sendikası Eğitim Müdürü
7O I 9. Plan, Stratejinin Genişletilmiş bir
Metninden Öten Geçmîyor(2)
Doç. Dr. Aziz KONU
TÜRK-İŞ Araştırma Müdürü