Kamu-İş

Book : Kamu-İş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 1303-5029

Skin : 10-53

Published Date : 2007

Publisher : Kamu-İş Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5223

INDEX

İÇİNDEKİLER
YENİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATIMIZ KONULU
SEMİNER. (Sayfa3)
ETİ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SEMİNERİ. (Sayfa 4)
2000-2005 YİLLARİ ÇALIŞMA HAYATİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI KİTABIMIZ YAYINLANDI. (Sayfa 4)
ANAYASA MAHKEMESİNİN 5510 SAYILI SÇSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜĞÜNÜ DURDURMASI-İPTALİ VE KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNİN ERTELENMESİ. (Sayfa 5-6)
İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLERİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA NAZARAN DAHA AZ TAZMİNAT ALMALARINI DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİN ANAYASANIN BAZI HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK TEŞKİL ETTİĞİNE DAİR BAŞVURU ÜZERİNE ANAYASA MAHKEMESİNİN 4857 SAYILI İŞ KANUNU HAKKINDAKİ KARARİ. (Sayfa 6-7)
DUL ve YETİM AYLIĞI BAĞLANMASI İLE İLGİLİ SSK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK. (Sayfa 7)
01.01.2007 - 31.12.2007 TARİHLERİ ARASİNDA GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET . (Sayfa 8) SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRI DEĞİŞTİ. (Sayfa 9)
SİGORTA PRİMİNE ESAS TUTULACAK KAZANÇLARIN AYLIK TUTARININ TESPİTİNDE NAZARA ALINMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMLARININ TUTARI.
(Sayfa 10)
GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN GÜNDELİK (HARCIRAH) TUTARLARI. (Sayfa 10) MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 2007 YILI YEMEK BEDELLERİ. (Sayfa 11) KATSAYILAR, YURTDIŞI AYLIKLAR, ÜCRET VE SÖZLEŞME ÜCRETİ. (Sayfa 11-13) GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ HAD VE TUTARLARIN 2007 YILI DEĞERLERİ. (Sayfa 13)
KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDAKİ GENEL YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİK. (Sayfa 14)
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ GEÇİCİ MAHİYETTEKİ İŞLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI VE BU PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLER HAKKINDAKİ BAKANLAR KURULU KARARI. (Sayfa 14-16)
2007 YILINA AİT İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ. (Sayfa 16)
DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) HEDEF VE TAHMİNLERİ. (Sayfa 17)
İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYİLARİ. (Sayfa 18-19)
YARGITAY KARARLARİ. (Sayfa 20-23)
ÖNEMLİ BİLGİLER. (Sayfa24-28)
2006 YİLİNDA TÜRKİYE EKONOMİSİ. (Sayfa 29-32)
ENFLASYON TABLOSU. (Sayfa 33)
YENİDEN DEĞERLEME ORANI. (Sayfa33)
YILLIK EKONOMİK GÖSTERGELER. (Sayfa 34)
2006 YILI AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELERİ. (Sayfa 35)
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN SON GÖSTERGELER, (Sayfa 36)