Kamu-İş

Book : Kamu-İş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Skin : 9-1

Published Date : 2007

Publisher : Kamu-İş Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5222

INDEX

İÇİNDEKİLER
• Prof.Dr. Kadir ARICI
Demokratikllk ve Hukuka Uygunlu] Açısından Sendika Şube Gene Kurulları.............................................
• Prof. Dr. Fevzi DEMİR
Karar incelemesi :
Temsilcinin iş Sözleşmesinin Feshind
Kötüniyet Tazminatı ve Cezat Şart.......
• Doç.Dt. Güngör TURAN
Geçiş Ekonomilerinde Piyasa Ekonomisin Geçiş Sürecinde Emek Piyasaları .......
• Yrd.Doç.Dr. Kenan ÖREN
Sosyal Sermayede "Güven" Unsuru ve işgücü Performansına Etkisi ..............,
• Yrd.Doç.Dr. Şermln ŞBNTURAN Mesleki Yabancılaşma: Kamu Banka larında Yeniden Yapılandırma Sonuç Çeşitli Kurumlara Aktarılan Çabşar lann Durumu.....................................
• Yrd.Doç.DT. Gökhan OFLUOĞLU, Arş.Gör. Ozan BÜYÜKYILHAZ Öğr. GÖr. Şebnem KOLTAN
insan Kaynağı Seçiminde Çok Ölçütlı Karar Verme Yöntemleri: Etkileşim Beklenti Düzeyi Yaklaşımı...................
• Dr. Mısra SÖZER-Dr.Dilek GÜRKAN
"CE" işareti ve Ülkemizdeki Uyur Çalışmaları...........................................
• Arş.Gör. Cengiz DURAN
İSO 9000 Kalite Güvence Sisteminde Toplara Kaliteye Geçişte Kalite Ödüllerini Kullanılması........................................
• Dr. Süleyman ERYİĞİT
Türkiye Ekonomisinin Performansı ve Dünya Ekonomisi Karşısındaki Durumu........