Sosyal Güvenlik Dünyası

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Period : bimonthly

Published Date : Aralık 2006

Publisher : Sigorta Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5202

INDEX

SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASİ
Murat BAŞESGİOĞLU
Mehmet Zekai ÖZCAN Ali Osman SALİ
Tuğrul KUDATGOBİLİK Dr. M. Emin ZARARSIZ Birol AYDEMİR
Prof. Dr. Kadir ARİCİ
Prof. Dr. Emine Tuncay KAPLAN
Prof. Dr. Yusuf ALPER
Prof. Dr. Ali Rıza OKUR Mustafa APAYDIN Mehmet TEKİNARSLAN
Cafer YİLMAZ Ali TEZEL Bekir HANÇER Resul KURT İsa KARAŞ
Yılmaz TOPCUK
Yrd. Doç. dr. Aydın BAŞBUĞ
Ali PEKTEN
Yakup SÜNGÜ
Harun ORDU Ercüment ÖZTÜRK Gökhan POLAT
Mehmet UZUN Mehmet Zülfi CAMKURT
İÇİNDEKİLER
Sosyal Güvenlik Reformu ile Sosyal Güvenlik
Sisteminde Yapılan Köklü Değişiklikler ...........
Sosyal Güvenlik Reformu.....................
Sosyal Güvenlik Kurumunun Yapısı
ve işleyişi.................................
Sosyal Güvenlikte Yeni Dönem Mi? Yoksa Kaos Mu?
Sosyal Güvenlik Reformuna Dair ...............
Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminde
Yeniden Yapılanma .........................
Sosyal Güvenlik Destek Primi ile
Çalışma Üzerine Bir Değerlendirme .............
Anayasa Mahkemesi'nin 5510 Sayılı Yasanın Bazı Maddelerinin Yürütülmesinin Durdurulmasına İlişkin
Kararı Üzerine Düşünceler ....................
İlk Genel Kurul'un Ardından
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik
Reform Süreci .............................
Sosyal Güvenlik Reformu Uygulamaya Geçerken ,. .
Denetim Sistemi ve Anlayışında da Reform........
Sosyal Güvenlik Reformu Bağlamında
Kadim Projesinin Önemi......................
AB Sosyal Politika/İstihdam Müktesebatı ve
Sosyal Güvenlik Reformu .....................
Anayasa Mahkemesi: Herkes Eşit Ama
Memurlar Daha Eşittir Dedi....................
Sosyal Güvenlik Reformu Öncesi ve Sonrası
Yurt Dışı Borçlanma.........................
Anayasa Mahkemesi Kararının Sosyai Güvenlik
Destek Primine Etkisi ........................
Sosyal Güvenlik Reformunun Başarısı İçin Kayıtdışı istihdam ve Denetimle İlgili Konularda
Acil Olarak Yapılması Gerekenler...............
Esnek Çalışmanın Sosyal Güvenliğe Etkisi........
Yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ve Rücu Hakkına ilişkin Yeni Sorunlar .....
5510 Sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortasında idari Para Cezalan ve
İdari Yaptırımlar - 3.........................
Sosyai Güvenlik Kurumu'nun Özerkliği Üzerine
Bir Değerlendirme..........................
Sosyal Güvenlik Reformunda Gelinen Nokta......
Sigortalılık Kapsamının Belirlenmesinde Gelir.....
Yetim Aylığı'nın Pozitif Ayrımcılık Temeli
Bir Değerlendirme..........................
Sosyal Güvenlik Reformu Sonrası Kurumsal
Birleşme Süreci ve Personelin Durumu..........
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu isteğe Bağlı Sigortalılık ........
10