İş Denetimi Bülteni Sayı:9

Book : İş Denetimi Bülteni Sayı:9

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Skin : 9

Period : 3 monthly

Published Date : Eylül 2000

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5163

INDEX

BAŞYAZI
• Eşit İşe Eşit Ücret
İçindekiler-
DEVAMI 1 İNCİ SAYFADA
YÖNETİM KURULUNDAN
• Yönetim Kuruludan
• İş Güvencesi Yasa Tasarısı
• Temsil Tazminatı
Kapak
İŞ DENETİMİ
• iş Müfettişliği Meslek Üstü Bir Kariyerdir
• Bir Gezinin Ardından
• Alan ve Sektör Denetimi Uygulanmaya Başlandı
• İş Müfettişleri Heyetinin Fransa Gezisi
• Kimyasal Güvenlik Veri Belgesi
ÇALIŞMA YAŞAMI
• Çalışana İnsan Hakları
• Sosyal Devlet, Adil ve "Eşit İşe Eşit Ücret"
• Analığın Korunmasına İlişkin 103 Sayılı Sözleşme (1952) Yenilendi
• Web Tasarımı ve Sosyal Güvenlik Sitelerinin Değerlendirilmesi
MEVZUAT
• İş Müfettişlerinin Sorgulanmasında Muhakeme Usulü
• 2821 Sayılı Sendikalar, 2908 Sayılı Dernekler, 3984 Sayılı Radyo ve Televİyonlann Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun, 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine Fıkra İlave Edilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkındaki Kanun Tasarısı Taslası

MEVZUAT
• 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine Fıkra İlave Edilmesi ye Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkındaki Kanun Tasarısı Taslağı
• İş Mevzuatında Düşünülen Değişiklikler
• İş Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması,Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı
• İşsizlik Sigortası Fonu Yönetmeliği
• Harcırah Kanunu Genel Tebliği.
BASINDAN KESİTLER
• Bakan, Patronları İşçiye İhbar Etti
• TİSK: Bu Yasa Bizi Dinamitler
• İş Güvencesi Taslağında İşverenler Yalnız Kaldı
• Sendikal Hak İhlalleri
• Küresel Toplu Sözleşme
• Şirket Merkezli Topluma Tepki
• işçi ve İşverenden Rapor
• Sendikalar Sosyal Devletin Bir gereğidir
KISA KISA
YARGITAY KARARLARI
• Kararlar,
YENİ YAYINLAR
•Kapitalizm ve Küçük Üreticilik - Türkiye'de Halı Dokumacılığı
VERİ - VERİ