Genişlemiş Avrupa Birliği'nde Dönemsel Çalışma

Book : Genişlemiş Avrupa Birliği'nde Dönemsel Çalışma

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-6728-27-2

Published Date : Kasım 2006

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5160

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ.........................................................
KAVRAM VE TANIMLAR HAKKINDA ............................
ÖNSÖZ ........................................................
GİRİŞ .........................................................
I. DÖNEMSEL ÇALIŞMANIN İÇERİĞİ VE KAPSAMI.................
A. AB 15 ve Norveç............................................
1. Dönemsel Çalışmanın Kapsamı ve Gelişimi .....................
2. Dönemsel İşgücünün Genel Özellikleri.........................
a. Sektörel ve Mesleki Profil.................................
b. Dönemsel Çalışmanın Süresi...............................
c. Dönemsel İşçilerin Demografik Özellikleri ....................
B. Yeni Üye Ülkeler, Bulgaristan ve Romanya ........................
II. DÖNEMSEL ÇALIŞMA ÎLE İLGİLİ ZORUNLU DÜZENLEMELER.....
A. AB 15 ve Norveç............................................
1. Ulusal Mevzuattaki Gelişmeler ...............................
a. "İlk dalga" Ülkeleri; 1965-1977.............................
b. "İkinci dalga" Ülkeleri; 1987-2001 ..........................
2. Yasal Düzenlemelerdeki Temel Hükümler.......................
a. Dönemsel Çalışanların Hukuki Durumu.......................
b. Dönemsel İstihdam Bürolarının Yetki ve Denetlenme Biçimleri.....
c. Diğer Sınırlama ve Yükümlülükler...........................
(i) Eşit İşlem İlkesi ......................................
(ü) Dönemsel Çalışmaya Başvurma Nedenleri .................
(iii) Dönemsel Çalışmada Süre Sınırlaması....................
(iv) Sektörel ve Mesleki Kısıtlamalar ........................
B. Yeni Üye Ülkeler, Bulgaristan ve Romanya ........................
1. Dönemsel Çalışanların Hukuki Durumu ........................
2. Dönemsel İstihdam Bürolarının Yetki Rejimi.....................
3. Ulusal Mevzuatlarda Bulunan Temel Düzenlemeler................
III. ÖZEL HUKUK DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE OLUŞAN SİSTEMLER
A. AB 15 ve Norveç............................................
1. Sektörel Düzeyde Toplu Pazarlık..............................
B. Yeni Üye Ülkeler, Bulgaristan ve Romanya ........................
IV. SONUÇ.....................................................
KAYNAKÇA ....................................................
EK 1: Tabloların Veri Kaynakları ve Diğer Açıklamalar....................