Avrupa'daki Türk Kadını:Almanya Örneği'nden Hareketle Avrupa'da Yaşayan Türk Kadın Göçmenlerin Konumuna Dair Bir Analiz

Book : Avrupa'daki Türk Kadını:Almanya Örneği'nden Hareketle Avrupa'da Yaşayan Türk Kadın Göçmenlerin Konumuna Dair Bir Analiz

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-6728-25-06

Published Date : Ekim 2006

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5159

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ......................................................................................................
ÖNSÖZ......................................................................................................
I. BÖLÜM
Türkiye'den Avrupa'ya Göç ve Göç Sürecinde Türk Kadınının Re
GirişrAvrupa'ya Türk Göçü.................................
1.1. Avrupa'daki Türk Göçmenler............................
1.1.1. Avrupa Birliği'nde Yaşayan Türklere İlişkin Demografik Veriler..............................................
1.1.2. Avrupa Birliği'ndeki Türk Göçmenlerinin Ekonomik Gücü:
1.1.3. Avrupa Birliği'ndeki Türk Girişimciler................
1.2. Almanya'daki Türk Göçmenler ..........................
1.2.1. Almanya'daki Türk Göçmenlerin Güncel Konumu......
1.2.1.1. Demografik Yapı...........................
1.2.1.2. Almanya'daki Türklerin Değişen Profili.........
1.2.1.3. Ekonomik Değişim: Tasarruftan Tüketime.......
1.2.1.4. işçilikten Girişimciliğe ......................
1.2.1.5. Eğitim....................................
1.2.2. Almanya'daki Türk Kadınların Demografik Yapısı ve Çalışma Hayatı...................................
II. BÖLÜM
Avrupa'daki Türk Kadınının Yaşam Koşulları
Avrupa'daki Türk Kadınının Yaşam Koşullan..................
2.1. Araştırma Yöntemi....................................
2.1.1. Deneklerin Seçimi ................................
2.1.2. Anket Formunun Hazırlanması ve Anket Safhasına Geçiş .
2.1.3. Teknik Donanım..................................
2.1.4. Verilerin Değerlendirilmesi ve Nihai Rapor............
2.2 Araştırma Sonuçlan: Almanya'daki Türk Kadınının Yaşam
Koşullan ve Rol Algılamalan............................
2.2.1. Sosyo-Demografik Durum ve Aile içi Konum...........
2.2.2. Okul ve Meslek Eğitimi............................
2.2.3. Dil Yeterliliği....................................
2.2.4. Çalışma Yaşamı ................................
2.2.4.1. Ev Kadınlarının Koşulları ..................
2.2.4.2. Çalışan Kadınlar..........................
2.2.4.3. Çalışan Kadınların Ailevi Konumları .........
2.2.5. Bağlantılar, İlişkiler ve Toplumsal Uyum ............
2.2.6. Kendi Gelirine Sahip Olma........................
2.2.7. Kadının Genel Rolünün Nitelenmesi ...............
2.2.8. Göç Sürecinde Kadının Rolü ve Aile îçi Şiddet.......
2.2.9. Alman Kadın İmajı Ulaşılması Gereken Model mi? ...
2.2.10. Ankete Dair Ara Değerlendirme...................
III. BÖLÜM Avrupa'daki Türk Kadın Aydınların
Bakış Açısından Türk Kadın Göçmenler
Avrupa'daki Türk Kadınının Yaşam Koşullarına Avrupa'daki Tür Kadın Aydınların Bakışı: Mevcut Durum, Sorunlar, Geleceğe Dai Perspektifler..........................................
3.1. Okul ve Meslek Eğitiminde Durum....................
3.2. Çalışma Yaşamında Türk Kadını.....................
3.3. Aile Yapılarının Genel Görünümü....................
3.4. Aile îçi Şiddet ve Zorla Evlendirmeler.................
3.5. Avrupa ve Türkiye Arasında Farklar ..................
3.6. Genel Öneriler....................................
3.7. Mülakatlara Dair Ara Değerlendirme.................
IV. BÖLÜM
Genel Değerlendirme ve Perspektifler
Genel Değerlendirme ve Perspektifler....................
4.1. Almanya'da Uyum Sürecinin Gelişimi...............
4.2. Sonuç Yerine: Avrupa'daki Türk Kadınının Perspektifi . KAYNAKÇA ......................................