Sakatlara Yönelik Hizmetler Raporu

Book : Sakatlara Yönelik Hizmetler Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Publisher : Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 5150

INDEX

İÇİNDEKİLER
K onu
SAKATLIĞIM TANIMI
I. Yasalar İtibariyle Sakatlığın Tanımı ..............................
1) İş Kanunu Bakımından ...............................................
2) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Bakımından .........
3) Devlet Memurları Kanunu Bakımından...........................
4) Sosyal Güvenlik Kanunları Bakımından .......................
5) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu Bakımından
6) Gelir Vergisi Kanunu Bakımından ................................
II. Sakatlığın Tanımı Konusundaki Çalışmalar ..
III. Dünya Sağlık Teşkilatınca Sakatlığın Tanımı
IV. Birleşmiş Milletlerce Yapılan Sakatlık Tanımı
SAKATLIK NEDENLERİ ...................................
I. Yakın Akraba Evlilikleri ..............
II. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
III. Trafik Kazaları ...........................
IV. İş Kazaları .................................
V. Sakatlık Nedenleri ve Sonuçları ......
ÖZEL EĞİTİM
I. Özel Eğitimin Tarihçesi ................................................
II. Özel Eğitimin Hukuki Dayanağı ....................................
III. Özel Eğitim Nedir? Hangi Çocuklar Özel Eğitime Muhtaçtır?
IV. Özel Eğitim Kurumları ve Okulları .................................
1) Görme Özüdülerin Eğitimi .............................................
2) İşitme Özürlülerin Eğitimi .............................................
3) Ortopedik Özürlülerin Eğitimi .......................................
4) Zihinsel Özürlülerin Eğitimi ..........................................
V. Özürlülerin Eğitimi İle İlgili Üniversitelerin Örnek Çalış maları ...............................................................
Konu
SAKATLARIN İSTİHDAMI ................................................
I. Sakatların işci Olarak İstihdamı....................................
II. Sakatların Devlet Memuru Olarak İstihdamı ..................
SAKATLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ ....................................
I. T.C. Emekli Sandığı Sisteminde Sakatların Sosyal Güvenlik Hakkı ............................................................
II. Sosyal Sigortalar Kanunu Sisteminde Sakatların Sosyal
Güvenlik Hakkı ......................................................
III. Sakatlara Sağ]anan Sosyal Yardım Hizmeti .....................
SAKATLARIN REHABİLİTASYONU ....................................
I. Rehabilitasyonun Tanımı .............................................
II. Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ..............................
III. Sakatların Tıbbi Rehabilitasyonu .................................
SAKATLAR YÖNÜNDEN SOSYAL YAŞAM ..............................
I. Şehircilik Çalışmalarındaki Sakatların Konumu ...............
II. Sosyal Binaların Sakatların Kullanımına Açılması ............
III. Konutlarda Genel ve Özel Değişiklikler ...........................
IV. Yapı Elemanlarının Yarattığı Olumsuz Etkiler ve Sakat Ölçü Arasındaki İlişkiler ................................................
V. Özürlülere Kanıp Hizmetleri ..........................................
SAKATLARA İLİŞKİN YASALAR ..........................................
I. Anayasa ...............................................................
II. Sosyal Kanunlar ......................................................
III. Toplumsal Kanunlar ................................................
IV. Sakatlara Ait Hizmetlerin Koordinasyonu ........................
V. Kalkınma Planlarında Yer Alan Sakatlara Ait İlkeler .........