Amelebirliği (Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı)

Book : Amelebirliği (Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı)

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ekim 1998

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Document Type : Book

Book No : 515

INDEX

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Giriş
I. BÖLÜM DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TAŞKÖMÜRÜ İŞLETMECİLİĞİ
1. Dünya Taşkömürü İşletmeciliğinin Tarihçesi
2. Türkiye Taşkömürü İşletmeciliğinin Tarihçesi
II. BÖLÜM AMELEBİRLİĞİ'NİN DÜNÜ
1. Amelebirliği Hangi Koşullarda Kuruldu?
A. Havza-i Fahmiyye Amele Kanunu
B. Amelebirliği'nin İlk Örgütlenmesi
C. Amelebirliği'ne Karşı Örgütlenmeler
T.B.M.M.'de Amelebirliği Hakkında Konuşmalar
2. Amelebirliği'nin İIk Talimatnamesi
3. Amelebirliği'nin İlk Dahili Talimatnamesi
4. Tahmil-Tahliye ve Enerji İşçilerinin Amelebirliği Kapsamına Alınması . .76
5. Amelebirliği Mevzuatının Zaman İçindeki Değişimi
6. Amelebirliği'nin Yardımları
III. BÖLÜM AMELEBİRLİĞİ'NİN BUGÜNÜ
1. Amelebirliği'nin İdari Yapısı ve Örgütlenmesi
2. Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma
Sandığı'nın Kapsamı
3. Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma
Sandığı'nın Başlıca Gelir Kaynakları
4. Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma
Sandığı'nın Üyelerine Yaptığı Yardımlar
5. Celal Bayar Öğrenim Yardımı
6. İşkazaları Yardım Fonu
7. Amelebirliği'nin Parasal Mevcudu, Gayrimenkulleri
ve Menkul Değerleri
Özet ve Sonuç
Fotoğraflarla Amelebirliği'nin Etkinlikleri
Amelebirliği'nin Kurulduğu İlk Yıllardan İtibaren
Zonguldak'ın Dünü ve Bugünü
Kaynakça