Töre Cinayetleri

Book : Töre Cinayetleri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-19-2333-6

Published Date : Aralık 1999

Publisher : T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5145

INDEX

İÇİNDEKİLER
Sunuş................................................................................
Önsöz................................................................................
I. TÖRE CİNAYETLERİ PANELİ
AÇILIŞ KONUŞMALARI...................................................
Şenay Eser.......................................................................
Prof. Dr. Zehra Odyakmaz................................................
Hasan Gemici...................................................................
PANEL BİLDİRİLERİ.......................................................
M.Naci Ünver (Oturum Başkanı)......................................
Ülkemizde Aile İçi Töre ya da Namus Cinayetleri.......
Prof. Dr. Mahmut Tezcan
Töre Cinayetlerinin Önlenmesi......................................
Prof. Dr. Doğan Soyaslan
Törelerin Etkisiyle İşlenen Adam Öldürme Suçlarının Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi..................
Yrd. Doç. Dr. Cumhur Şahin
Namus ve Töre Cinayetlerinin Türk
Hukukundaki Uygulaması..............................................
Av. Oktar Aykut
Namus Cinayetlerinde Avukatların Sorumluluğu........
Av. Şenai Sarıhan