Belediye İşçileri Anketi

Book : Belediye İşçileri Anketi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mart 1995

Publisher : Genel - İş Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5143

INDEX

İÇİNDEKİLER
: A-SUNUŞ...................................,............................................................
B-ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ..........................................
I. BÖLÜM: ANKETİ KİMLERLE YAPTIK?................................................
II. BÖLÜM: İŞÇİLEŞME SÜRECİ............................................................
III. BÖLÜM: SENDİKALAR VE İŞÇİLER...............................................
IV. BÖLÜM: İŞYERLERİ, İŞKOLUMUZ VE İŞÇİLER.............................
V. BÖLÜM: İŞÇİLER VE ÖZELLEŞTİRME...............................................
VI. BÖLÜM: İŞÇİLERİN DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ NELER ETKİLİYOR?.....
VII. BÖLÜM: İŞÇİLER, TÜRKİYE VE DÜNYA.....................................
VIII. BÖLÜM: YAYIN ORGANIMIZ EMEK GAZETESİ VE ÜYELERİMİZ. C-1994 YİLİNA ÖZET BİR BAKIŞ
a) 1994 Yılında Genel-İş........................................,..............................
b) 1994 Yılında İşkolumuzda İşten Atılmalar........................................
c) İşkolumuzun Yapısal Özellikleri.......................................................
d) Belediyeler ve Özelleştirme.............................................................
e) Bir Yitik Yıl: 1994..............................................................................
f) 1994 Yılında Türkiye Ekonomisi........................................................
g) Genel-İş EMEK.................................................................................