Sağlıkta gündem:Herkese Eşit Fırsat mı?Serbest Piyasa Egemenliği mi?

Book : Sağlıkta gündem:Herkese Eşit Fırsat mı?Serbest Piyasa Egemenliği mi?

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ekim 1992

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 5142

INDEX

GİRİŞ...............................................................................
1- Ülkemizde Sağlıkla İlgili Gerçekler ve Reform İhtiyacı .,...............................................................
îl- Sağlık Hizmetlerinde Reform İhtiyacı: Türk
Tabipleri Birliği Değerleri....................................,
III- "Ulusal Sağlık Politikası Taslak Dokümanı"ndan Alıntılar................................................................
IV- Taslak Dokümanla İlgili Genel Değerlendirme .....
V- Taslak Doküman ve Uluslararası Finans Çevreleri. VI- Genel Sağlık Sigortası (GSS) Tartışması.................
VII- Özelleştirme........................................................,
VIII- Aile Hekimliği Çözüm mü?..................................
IX- T.T.B.'nin Stratejileri....................................,.......
X- T.T.B.'nin Acil Çözüm Önerileri..........................
X!- T.T.B/nin Orta Vadeli Hedefleri..........................
XII- Tüm Topluma Çağrı.............................................
XIII- Sonuç veya Şimdi Neredeyiz?..............................