İnsan ve İş

Book : İnsan ve İş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Skin : 14

Published Date : 2000

Publisher : Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5141

INDEX

İÇİNDEKİLER
Başyazı: İkibinli Yılların ilk Mezunlarına ve de İki-binli Yıllarda Mezun Olacaklara...
Prof. Dr. Kadir ARICI 4447 Sayılı Kanunun Getirdikleri
Prof. Dr. Kadir ARICI
"4447 sayılı kanun; sosyal güvenlik alanında, gerçek anlamda bîr reform, bir dönüm noktasıdır."
SSK Gene! Müdür Yardımcısı Oğuz KARADENİZ; röportajımızda SSK ve 4447 sayılı kanun hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye - AB İlişkilerindeki Gelişmelerin İstihdam ve Sosyal Politika Açısından Yansımaları
Münir N. YETKİN
Türkiye'de Sanayileşme Süreci nde istihdam Politika-.larının Gelişimi
Gülen GÜL
Yeni Ekonomiye insan Kaynak!arınınm Temininde Ünİversite Eğitiminin Rolü
Doç. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN
Neden İnsan Kaynaklarının Yönetimi?
Şarap, Micro Chipler ve Strateji Küçük Bir Daktilo Hatası [I]
Başar BAYPINAR
Kayıtdışı Ekonominin Boyutları
Nükleer Enerji Kullanımının Etkileri
Turhan ÇAKAR "' Nükleer Enerji mi? Nükleer Felaket mi? Tamer ALPER
Ç.E.E.İ. Bölümü Öğrenci Profili
Arş. Gör. Cemalettin PARILTI
Avrupa Birliği
Engin GÜNDEM
Batılılaşma Nedir Ne Değildir?
Frdem CAM
Bir SSK Macerası
"Dizilerde oynuyorum, reklamlar yapıyorum ama onlar beni alkış kadar doyurmuyor..."
Tiyatro sanatçısı İpek Çeken'le tiyatro ve sanat üzerine konuştuk. ..
'". Modern Zamanların Kanatlı Şövalyesi
Arş. Gör. Halil DEMREN
", Bale sanatı, evrenselliğini dansı sanat yapan usta-lara borçludur..."
Türkiye'nin itk bale^sanatçılarından Suna EDEN ŞENEL'ie yaptığımız söyleşide bale sanatına gösterilen ilgiyi sorguladık.
ÇTİ Ölümünün 50. Yılında Orhan Veli Kanık
Barış TEOMAN
Bölümümüzden Haberler
Akademi'nin Yıldızı DOSÇEK
Bağışhan YÜKSEL