TİSK Akademi Cilt:1/2

Book : TİSK Akademi Cilt:1/2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-0418

Skin : 1/2

Published Date : Eylül 2006

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5140

INDEX

İÇİNDEKİLER
® Alt İşverenlere Ait İşkolu Tespitleri
Prof. Dr. Tankut Centel
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
8> Uluslararası Sözleşmeler ve İç Hukuk Kuralları Çerçevesinde Kamu Görevlilerim Toplu Pazarlık ve Toplu Sözleşme Sorunu
Yrd. Doç. Dr. Süleyman BaşterziJ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
® AB Sosyal Politikası Çerçevesinde Türkiye'nin İstihdam Stratejisi
Doç. Dr, Hakan Ercan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
$ Türkiye'de İşgücüne Katılma ve İşsizlik
Prof. Dr. Rahmi Yamak I Arş. Gör. Zehra Maraş9632;
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
5 Uluslararası Boyutuyla Genç İşsizliği ve Gençlere Yönelik İstihdam Politikal
Arş. Gör. Barış Seçer
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
® Dolarizasyon Sürecinde Son Gelişmeler: Türkiye Ekonomisi Örneği
Doç. Dr. Kıvılcım Metin Özcan I Vuslat Us
Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ITCMB Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür.
® Etkin Piyasa Hipotezi: İMKB'de Haftanın Günü Etkisi ve Tatil Anomalisi
Dr. Murat Çinko1
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
6 Kamu Alımlarında Rekabetin Sağlanması ve Korunması: İlgili Düzenlemeler Uygulamalar Işığında Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Uz1
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Norm Oluşturma ve Denetim Faaliyetleri: Sorunlar ve Deneyimler
Alfred Wisskirchen1