Kamu Yönetimi Dünyası/ Sayı:27

Book : Kamu Yönetimi Dünyası/ Sayı:27

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1330-4960

Published Date : Eylül 2006

Publisher : Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5138

INDEX

V1İ DÜNYASI / YIL: 7 / Sayı: 27 / Temmuz - Eylül 2006
İÇİNDEKİLER
Bizden
3
Dwight Waldo ve "The Administrative State
Mehmet AT ALAY
15
Demokratik Yönetim Kuramının Gelişimi
Dwight WALDO (Çev. Lütfı YALÇIN)
30
Mikro Milliyetçilik Hareketleri ve Küreselleşme
Zübeyde ERDOĞAN KABADAYI
36
İdari Reform Transferi
Oğuz Serkant AKIN
50
Bir Düzenleyici Reform Aracı Olarak Bütçe Kanunu
Mali Disiplin İçin Performans Yönetimi Fatma EDA ÇELİK