Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi

Book : Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-455-109-x

Published Date : 2006

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı .Çalışan Çocuklar Bölümü

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 5112

INDEX

ÖNSÖZ
1. GİRİŞ
2. DURUM ANALİZİ
2.1 SOSYO EKONOMİK VE SİYASAL ÇERÇEVE
2.2 DEMOGRAFİK GÖSTERGELER
2.3 KIRSAL ALANDAN KENTSEL ALANLARA GÖÇ
2.4 EĞİTİM
2.4.1 OKURYAZARLIK
2.4.2 TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
2.4.3 MESLEKİ EĞİTİM
2.4.4 YAYGIN EĞİTİM
2.5 TÜRKİYEDE EKONOMİK GELİŞMELER
2.6 SON EKONOMİK GELİŞMELER
3. TÜRKİYEDE ÇOCUK İŞGÜCÜ
4. ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN TEMEL NEDENLERİ
4.1 YOKSULLUK
4.2 EĞİTİMLE İLGİLİ NEDENLER
4.3 GÖÇ
4.4 YETİŞKİN AİLE BİREYLERİNİN İŞSİZLİĞİ
4.5 GELENEKSEL BAKIŞ AÇISI
4.6 MEVZUATIN EKSİKLİKLERİ VE ETKİN UYGULANAMAMASI
4.7 İŞVERENLERİN ÇOCUK İŞGÜCÜ TALEBİ
5. BU GÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR
5.1 ONAYLANAN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
5.2 ULUSAL MEVZUAT
5.3 KURUMSAL YAPILAR
5.4 YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDAN ELDE EDİLENLER
5.5 ÇIKARILAN SONUÇLAR
6. ÖNCELİKLİ HEDEF GRUPLAR
6.1 SOKAKTA ÇALIŞMA
6.2 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
6.3 TARIMDA AİLE İŞLERİ DIŞINDA, ÜCRET KARŞILIĞI GEZİCİ VE GEÇİCİ TARIM İŞLERİNDE ÇALİŞMA
7. ULUSAL STRATEJİ
7.1 MEVCUT KURUMSAL YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ
7.2 DUYARLILIK ARTIRICI ETKİNLİKLER

7.3 SOSYAL TARAFLARIN VE TOPLUMUN KATILIMININ SAĞLANMASI
7.4 EĞİTİMLE İLGİLİ TEDBİRLER
7.5 YOKSULLUĞU GİDERİCİ ÖNLEMLER
7.6 SOSYAL KORUMA VE SOSYAL GÜVENLİK AĞININ GENİŞLETİLMESİ 7.7SAĞLIK, GÜVENLİK ve REHABİLİTASYONA YÖNELİK TEDBİRLER 7.8 HUKUKİ DÜZENLEMELER VE MEVZUATIN UYGULANMASI
8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
8.1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
9. KURUMLARIN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELEDE GÖREV TANIMLARI
9.1 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ÇSGB)
9.1.1 ULUSAL YÖNLENDİRME KOMİTESİ
9.1.2 ULUSAL YÖNLENDİRME TEKNİK KOMİSYONU
9.1.3 DANIŞMA GRUBU
9.1.4 ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ÇALIŞAN ÇOCUKLAR BÖLÜMÜ
9.1.5 İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
9.1.6 İŞ SAĞLİĞİ VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
9.1.7 TÜRKİYE İŞ KURUMU
9.1.8 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI (SSK)
9.1.9 BAĞ-KUR
9.1.10 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ÇASGEM)
9.2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
9.3 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
9.3.1 VALİLİKLER
9.3.2 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
9.3.3 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
9.4 ADALET BAKANLIĞI
9.5 SAĞLIK BAKANLIĞI
9.6 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
9.7 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU
9.8 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
9.9 BELEDİYELER
9.10 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
9.11 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
9.12 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
9.13 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (GAP-BKİ)
9.14 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TİSK)
9.15 İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONLAR!
9.16 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KONFEDERASYONU(TESK)
9.17 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARİ (STK)
9.18 ÜNİVERSİTELER
10. ULUSLARARASİ KURULUŞLAR
11. EYLEM PLANI
12. UYGULANACAK PROJELER EKLER