Kadın İstihdam Zirvesi

Book : Kadın İstihdam Zirvesi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Şubat 2006

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5100

INDEX

İÇİNDEKİLER
v
SUNUŞ ........................................................................................................
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Tuğrul KUDATGOBİLİK ........................................................................
TÎSK Yönetim Kurulu Başkanı
Salim USLU..................................................................................................
HAK-ÎŞ Genel Başkanı
Süleyman ÇELEBİ......................................................................................
DİSK Genel Başkanı
Salih KILIÇ ................................................................................................
TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Nimet ÇUBUKÇU........................................................................................
Kadından Sorumlu Devlet Bakam
Murat BAŞESGİOĞLU..............................................................................
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
I. OTURUM: AB VE TÜRKİYE'DE KADIN İSTİHDAMININ KOŞULLARI
Oturum Başkanı: Enis BERBEROĞLU..................................................
Gazeteci
Emine BOZKURT ......................................................................................
Avrupa Parlamentosu Üyesi ve AP'nin "Türkiye'de Kadının Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Yaşamdaki Rolü Raporu" Raportörü
Prof. Dr. Nurhan SÜRAL ..........................................................................
ODTÜ İİBF Öğretim Üyesi
Lenia SAMUEL ..........................................................................................
Avrupa Komisyonu İstihdam ve Sosyal Politika Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Binhan OĞUZ ......................................................................................
Ekonomi Danışmanı
2
II. OTURUM: AB VE TÜRKİYE'DE KADIN İSTİHDAMININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Aysel ÇELÎKEL .............................................
îstanbul Tic. Üniv. Hukuk Fakültesi Dekanı
Emmanuel JULIEN.....................................................................................
MEDEF - Fransız İşveren Konfederasyonu
Dr.Gülden TÜRKTAN.................................................................................
TÜSİAD İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Başkanı
Karina RANSBY...........................................................................................
Danimarka İşverenler Konfederasyonu Dış İlişkiler Danışmanı
Av. Nazan MOROĞLU...............................................................................
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı
Solmaz COŞKUN.........................................................................................
TİSK Yönetim Kurulu Üyesi
III. OTURUM: KADIN EĞİTİMİ VE SOSYAL DIŞLANMA
Oturum Başkanı: Meral Gezgin ERİŞ.......................................................
TİSK Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi
Prof. Dr. Türkan SAYLAN........................................................................
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı
Narmç ATAMAN........................................................................................
İRİS Kadın Gözlem Grubu Koordinatörü
Şeref OĞUZ...................................................................................................
Gazeteci
Milena CORRADINI..................................................................................
Avrupa Eğitim Vakfı Temsilcisi
Gülay ASLANTEPE ..................................................................................
ILO Türkiye Temsilcisi
IV. OTURUM: KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMADA İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Oturum Başkam: Henrik MÖLLER..............................................................1
ILO işveren Çalışmaları Bürosu Temsilcisi
Pembe CANDANER ........................................................................................
Adecco Türkiye Genel Müdürü
Oya TALAT ......................................................................................................
KKTC Yurtsever Kadınlar Birliği Başkanı
Aynur BEKTAŞ ................................................................................................
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Gülay KIZILOCAK.........................................................................................
Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı Direktör Yardımcısı
V. OTURUM: SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KADIN İSTİHDAMINA KATKILARI
Moderatör: Ali SAYDAM.............................................................................
Bersay Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr.Türkel MİNİBAŞ.............................................................................
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı
Meltem KURTSAN........................................................................................
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı
Av. Sema KENDÎRCİ...................................................................................
Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı
İnci TUĞ .......................................................................................................
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı
Av. Seyhan EKŞİOĞLU..............................................................................
KADER Başkanı
S. Nazik IŞIK...............................................................................................
CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu Üyesi
Av. Şenal SARIHAN..........................................................................................
Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı
VI. OTURUM: KADIN İSTİHDAMI SONUÇ BİLDİRİSİ
Moderatör: Meral TAMER..............................................................................
Gazeteci
Prof. Dr. Berin ERGİN ....................................................................................
I.Ü. Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Araştırma Merkezi Müdüi
Prof. Dr. Nurhan SÜRAL ................................................................................
ODTÜ İİBF Öğretim Üyesi
KAPANIŞ KONUŞMASI
Tuğrul KUDATGOBİLİK................................................................................
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
SONUÇ BİLDİRİSİ........................................................................................
KADIN İSTİHDAMI ZİRVESİ "İLK KADINLARIMIZ" ................
SERGİSİNDEN ALINTILAR