Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde AB Ülkeleri ve Diğer Aday Ülkeler Karşısında Türkiye'nin Durumu(2)

Book : Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde AB Ülkeleri ve Diğer Aday Ülkeler Karşısında Türkiye'nin Durumu(2)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-6728-24-8

Published Date : Ağustos 2006

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 5098

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ .....................................................
GÖSTERGELER LİSTESİ ....................................
1. Temel Ekonomik Göstergeler (1-24) ...........................
2. Nüfus, İşgücü, Çalışma Hayatı ve Yatırım Ortamı Göstergeleri (25-94)
2.1. Nüfus Göstergeleri (25-40) ...............................
2.2. İşgücü Göstergeleri (41-68)...............................
2.3. Çalışma Hayatı ve Yatırım Ortamı Göstergeleri (69-94) ........
3. Eğitim, Bilim-Teknoloji ve Sağlık Göstergeleri (95-121) ...........
4. Uluslararası Entegrasyon Göstergeleri (122-145)..................
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME...............................
KAYNAKÇA ................................................