Kültür Kuramında Bütüncülük Sorunu Üzerine Bir Deneme

Book : Kültür Kuramında Bütüncülük Sorunu Üzerine Bir Deneme

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1970

Publisher : Hacettepe basımevi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5096

INDEX

IÇINDEKİLER
Önsöz
İçindekiler
Tablolar
Şekiller
KURAMSAL ÇERÇEVE
GİRİŞ
BÜTÜNCÜLÜK SORUNU
ANTROPOLOJİNİN SORUNLARI
AMAÇ BÖLÜMLER
BİBLİOGRAFYA ve KAYNAKLAR
SÖZLÜK
BÜTÜNCÜ KURAMLARIN YÖNTEMSEL SORUNLARI
TYLOR'UN KÜLTÜR TANIMI
TYLOR'UN KÜLTÜR KAVRAMI
TYLOR KAVRAMININ GEOMETRİK MODELİ SÜPEORGANİKTE BÜTÜNLÜK KAVRAMİ BÜTÜNCÜ YAKLAŞIMLARIN SORUNLARI "EMİK-ETİK" İKİLEMESİ
NEDENSEL, GÖREVSEL VE OLASI BAĞIMLILIK 50 BİLİM KURAMININ GÖSTERDİĞİ ORTAYOL