Sınırlar Ötesi Umutlar Mülteci Çocuklar

Book : Sınırlar Ötesi Umutlar Mülteci Çocuklar

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-98643-7-1

Published Date : Haziran 2006

Publisher : San Matbaası

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5039

INDEX

9.4. Sığmmacı-Mülteci Çocuklar Açısından ÇHS........................
9.5. Diğer Uluslararası Belge ve Sözleşmelerde Sığınmacı ve Mülteci Çocukların Durumu.........................................................
10. Özel Gereksinim Sahibi Sığınmacı/Mülteci Çocuklar............
10.1. Toplumsal Cinsiyet Açısından Sığınmacı/Mülteci Çocuklar
....;.................................................................................................
10.2. Çocuk Askerler............................................................
10.3. Refakatsiz Çocuklar.............................................................
10.4. Kadın Sünneti Mağduru Çocuklar.......................................
10.5. Adölesan Donemi Özellikleri Açısından Sığınmacı/Mülteci Çocuklar.......................................................................................
11. Dünyada Sığınmacı/Mülteci Çocukların Durumu..................
12. Türkiye'de Sığınmacı/Mülteci Çocukların Durumu...............
13. Türkiye'de Sığınmacı Çocukların Mülteci Statüsü Elde Etme Süreci............................................................................................
14. Türkiye'de Sığınmacılara Yönelik Sosyal Hizmet Modeli Arayışları......................................................................................
15. Türkiye'de Sığınmacı Mülteci Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmetler......................................................................................
16. Sığınmacı/Mülteciler ve Sosyal Hizmet Mesleği...................
17. Sığınmacı/Mülteci Çocuklar ve Sosyal Hizmet Mesleği........
18. Araştırmanın Problemi...........................................................
19. Araştırmanın Amaçları...........................................................
20. Araştırmanın Önemi...............................................................
21. Araştırmanın Tanımları..........................................................
22. Araştırmanın Sınırlılıkları......................................................
BÖLÜM II
YÖNTEM...............................................................
1. Araştırmanın Modeli................................................................
2. Araştırma Grubu.....................................................................
3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması........................
4. Verilerin Çözümlemesi...........................................................
5. Süre ve Olanaklar...................................................................
bölüm ni
BULGULAR ve YORUM...........................................
1. Tanıtıcı Bulgular.....................................................................
1.1. Sığınmacj/Mülteci Çocukların Sosyo-Demografik Özelliklerine ilişkin Tanıtıcı Bulgular........................................
1.2. Sığınmacı Çocukların Sığınma Süreçlerine İlişkin Tanıtıcı Bulgular..............................................................'........................
2. Sığınmacı Çocukların Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Bulgular 2.1. Sığınmacı Çocukların Kaynak Ülkelerinden Çıkış Aşamasın Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Bulgular.......................................
3. Sığınmacı Çocukların Türkiye'ye Giriş Aşamasında Yaşadikları Sorunlara İlişkin Bulgular..........................................................
4. Sığınmacı Çocukların Türkiye'de Kalış Aşamasmda Yaşadıkla Sorunlara İlişkin Bulgular..........................................................
4.1. Resmi Otoritelerle Yaşanan Sorunlar...................................
4.2. İkamet İzni Almaya İlişkin Yaşanan Sorunlar.....................
4.3. Maddi Sorunlar....................................................................
4.4. Barınma Sorunu...................................................................
4.5. Yalnız Kalmaya İlişkin Yaşanan Sorunlar...........................
4.6. Yerli Halkla Yaşanan Sorunlar............................................
4.7. Eğitim Almaya İlişkin Sorunlar...........................................
4.8. Sağlık Hizmetlerine Ulaşmada Yaşanan Sorunlar...............
4.9. Arkadaşlık Kurmaya İlişkin Sorunlar..................................
4.10. Aile İçi Yaşanan Sorunlar...................................................
4.11. Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar..........................
5. Sığınmacı/Mülteci Çocuklara ve Sığınma Sürecine Ait
Değişkenler ile Yaşanan Sorunlar Arasındaki İlişkiler...............
5.1 Sığınmacı/Mülteci Çocukların Sosyo-demografik Özellikleri ve Sığınma Süreci Özellikleri ile Türkiye'ye Giriş Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar Arasındaki İlişkiler...................................
5,2. Sığınmacı/Mülteci Çocukların Sosyo-demografik Özellikleri İle Türkiye'de Kalış Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar Arasındaki
İlişki............................................................................................
5.2.1. Sığınma Sürecine Ait Değişkenler ile Türkiye'de Kalış Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar Arasındaki İlişki..................
VII