Belediyelerde İstihdam İlişkileri Anketi

Book : Belediyelerde İstihdam İlişkileri Anketi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publisher : DİSK(Devrimci İşçi Sendikası)

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 5016

INDEX

İÇİNDEKİLER
► 1. BÖLÜM: İŞÇİ PROFİLİ
► 2. BÖLÜM: ÇALIŞMA KOŞULLARI
► 3. BÖLÜM: TAŞERONLAŞTIRMA
► 4. BÖLÜM: SENDİKA