506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

Book : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Nisan 2006

Publisher : Sigorta Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4984

INDEX

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1 Genel Hükümler .............................................
BÖLÜM 2 İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası ..
BÖLÜM 3 Hastalık Sigortası ..........................................
BÖLÜM 4 Analık Sigortası..............................................
BÖLÜM 5 Malûllük Sigortası ..........................................
BÖLÜM 6 Yaşlılık Sigortası............................................
BÖLÜM 7 Ölüm Sigortası ..............................................
BÖLÜM 9 İsteğe Bağlı Sigorta........................................
BÖLÜM 10 Ortak Hükümler............................................
BÖLÜM 11 Çeşitli Hükümler..........................................
BÖLÜM 12 Karşılıklar ve Teknik Bilanço........................
BÖLÜM 13 Ceza Hükümleri............................................
BÖLÜM 14 Geçici Hükümler..........................................
BÖLÜM 15 Son Hükümler............................................