Türkiye'de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller semineri

Book : Türkiye'de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller semineri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-00463-1-5

Published Date : Mayıs 2006

Publisher : TÜRK-İŞ

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4982

INDEX

İÇİNDEKİLER
Sunuş..................................................................
I. GÜN
Açılış Konuşmaları ..........................................
I. Oturum
Türkiye'de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Ekonomik ve Sosyal Engeller............................
II. Oturum
Türkiye'de Sendikal Örgütlenmenin önündeki Hukuksal Engeller............................................
IH. Oturum
Türkiye'de Sendikal Örgütlenme Uygulamasında Karşılaşılan Engeller ........................................
II. GÜN
Çalışma Ekonomisi Bölümleri Özel Toplantısı Üniversite - Sendika işbirliği..............................