Çevre ve Sanayi Semineri

Book : Çevre ve Sanayi Semineri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-2545-25-30

Published Date : Mayıs 2005

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 4970

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ..................................................................................
AÇILIŞ KONUŞMALARI.................................................
İlhan PARSEKER..............................................
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı
Tuğrul KUDATGOBİLİK.................................
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Kağan KOKSAL......................................
Bursa Valisi
Dr. Mahir KÜÇÜK.............................................
Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
TEBLİĞLER........................................................................
Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri.................................
Sevgi ŞAFAK
Çevre ve Orman Bakanlığı Hukuk Müşaviri ÇED Mevzuatı................................................................
Oğuz GÜNER
Çevre ve Orman Bakanlığı Şube Müdürü
Mustafa AYTAÇ
Çevre ve Orman Bakanlığı Daire Başkanı ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi ve Standartları...
Ercin ÖZÇELİK
TSE Temsilcisi Sanayide Atık Yönetimi................................................
Mahir ERDEM
Çevre ve Orman Bakanlığı Daire Başkanı Çevre Denetim Yönetmeliği..........................................
Fatih ERKAL
Çevre Yönetimi Şube Müdürü Su Kirliliği......................................................................
Veysel ARSLAN
Çevre ve Orman Bakanlığı Şube Müdürü İklim Değişikliği Sözleşmesi / Hava Kirliliği..............
Zeynel KÖKÇAM
Mühendis
TARTIŞMALAR................................................................