Çocuk Haklarını Koruyan Bağımsız Kurumlar

Book : Çocuk Haklarını Koruyan Bağımsız Kurumlar

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1028-3528

Skin : 8

Period : monthly

Published Date : Haziran 2001

Publisher : UNİCEF

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 4950

INDEX

İçîndekîler
Editörden
Tarihçe
Çocuklara yönelik insan hakları
kurumlarmın gelişimi
Çocuk Hakları sözleşmesinin etkisi
Sözleşme kapsamındaki yükümlülükler
Söylenenlerle gerçek arasındaki
boşluğun doldurulması
Çocuklara Yönelik Bağımsız İnsan Hakları Kurumlarının Amaçlan ve İşlevleri Amaçlar
İşlevler
Gerekli özellikler_ Bağımsızlık
Açık, kapsamlı ve yeterli yetki Erişilebelirlik İşbirliği içinde çalışma Hesap verebiliriik Ne Tür Bir Kurum?
Entergre mi, ihtisaslaşmış mı?
Ulusal bir kurum mu, bölgesel kurumlar mı?
Çocuklara Yönelik İnsan Hakları Kurumunun Gerekliliğini Kanıtlamak
Kurumun amaçlan ne olmalıdır?
Çocukların insan haklarını koruyacak ve destekleyecek mevcut kurumlar var mıdır?
Çocuklara yönelik bir insan hakları kurumunun kurulması için ne tür, destek seferber edilebilir?
Mevcut Kurumlar