Çocuk ve Genç Haklarına İlişkin Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları

Book : Çocuk ve Genç Haklarına İlişkin Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publisher : --

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 4945

INDEX

ÇOCUK VE GENÇ HAKLARINA İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ TAVSİYE KARARLARI
İÇİNDEKİLER
Bakanlar Komitesi'nin
cezai konularda arabuluculuk hakkında
üye devletlere R (99) 19 sayılı tavsiye kararı ........................................................
Bakanlar Komitesi'nin
suçun önlenmesinde erken psiko-sosyal müdahalenin rolü hakkında
üye devletlere R (2000) 20 sayılı tavsiye kararı.......................................................
Bakanlar Komitesi'nin
çocuk suçluluğuyla ilgilenmenin yeni yolları ve çocuk adaletinin rolü hakkında
üye devletlere R (2003) 20 sayılı tavsiye kararı.......................................................
Bakanlar Komitesi'nin
bakım kurumlarında yaşayan çocuklar hakkında
üye devletlere R (2005) 5 sayılı tavsiye kararı.........................................................,
Bakanlar Komitesi'nin
Avrupa hapishane kuralları hakkında
üye devletlere R (2006) 2 sayılı tavsiye kararı.........................................................