Çocuk Ombudsmanlığı

Book : Çocuk Ombudsmanlığı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : İtalya

ISBN : 88-85401-33-3

Publisher : UNİCEF

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 4938

INDEX

innocenti digest
ÇOCUK HAKLARI SORUNUNUN ÇOZUMU İÇİN ANAHTAR BİLGİ
ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI
OMBUDSMANLIK KAVRAMININ GELİŞİMİ
Ombudsmanhğın tarihçesi
Uzman çocuk ombudsmanına olan ihtiyaç
Çocuk ombudsmanlığının yayılması OMBUDSMANHĞIN YASAL STATÜSÜ
Özel Meclis kararıyla kurulan ombudsmanlık
Çocukların refahı ile ilgili mevzuatla kurulan ombudsmanlık
Mevcut kamu organları bünyesinde kurulan ombudsmanlık
STK'ler tarafından kurulan ve yönetilen ombudsmanlık TEORİDE İŞLEVLERİ
Yasa, politika ve uygulamaları etkilemek
Bireysel hak ihlalleriyle mücadele etmek
Araştırmaları teşvik etmek ve yürütmek
Çocuk haklan konusunda bilinçlenmeyi teşvik etmek UYGULAMADAKİ İŞLEVLER!
İlk aşamada, birey olarak çocuğun savunuculuğu ve temsilciği
Çocukları hem birey hem grup olarak savunmak
Çocukları bireysel değil grup olarak savunmak OMBUDSMANLIK GÖREVİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Bağımsızlık
Çocukların sesinin duyulmasını sağlama becerisi
Çocuklara ulaşmak
Yalnızca çocuklara odaklanmak
Yasal yetkiler
ÖZET VE SONUÇLAR
BAŞLICA AKTÖRLER
BİLGİ KAYNAKLARI