Kadınlara ve Kızlara Yönelik Aile İçi Şiddet

Book : Kadınlara ve Kızlara Yönelik Aile İçi Şiddet

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : İtalya

Skin : 6

Published Date : Haziran 2000

Publisher : UNİCEF

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 4937

INDEX

İçindekiler Editörden
Genel bir Bakış
Soruna Bakış
Sorunun Boyutları
Fiziksel İstismar
Yakın İlişkilerde Cinsel İstismar ve Tecavüz
Psikolojik ve Duygusal İstismar
Kadın Öldürme
Çocuk ve Ergenlere Yönelik Cinsel İstismar
Zorla Fuhuş
Cinsiyete Bağlı Olarak Gebeliği Sonlandırma, Kız Çocuklarını Öldürme ve Beslenme Kaynaklarına ve Sağlık Hizmetlerine Erişim Konusunda Farklılıklar
Kadınların Yaşamlarını ve Sağlıklarını Etkileyen Gelenek ve Kültür Uygulamaları
Aile İçi Şiddetin Nedenleri
Sonuçlar
Temel Hak ihlali
insan Gelişimi Hedeflerinin Zarar Görmesi
Sağlığı Etkileyen Sonuçlar
Çocuklara Etkileri
Şiddetin Sosyo-Ekonomik Maliyetinin Hesaplanması
Stratejiler ve Müdahaleler: Bütünlükçü bir Yaklaşım
Aile
Yerel Toplum
Sivil Toplum
Devlet Mekanizması
Uluslararası Organizasyonlar
Bağlantılar
Kaynakça
Ayrıca
Aile İçi Şiddete Karşı Mücadele: Devletin Yapması Gerekenler
Yazan: Radhika Coomaraswamy