Mercek

Book : Mercek

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

ISSN : 1300-8625

Period : monthly

Published Date : Nisan 2006

Publisher : Mess (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 4934

INDEX

MERCEB
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, AB Müzakere Sürecinde Gerçekleşt Mevzua! Uyum Çalışmaları ve Uygulamalar;
Murat BAŞESGİOĞLU .......................................
Müzakere Sürecinin Sosyal Politika ve İstihdam Alanına Etkisi
Hansjoerg KRETSCHMER.....................................
Avrupa Birliği'ne Katılım Müzakereleri
Oğuz DEMİRALP...........................................
Avrupa Çıkmazı
Tuğrul KUDATGOBİLİK ......................................
AB ile Müzakere Süreci, Doğrulan, Eğrileri, Etkileri ve Sonuçları
Prof. Dr. Haluk GÜNUĞUR ...................................
Türkiye'nin AB Yolculuğu
Vural ÖGER..............................................
Yeni Bir Heyecan Yaratmalıyız
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU....................................
Peki, Avrupa AB'li Mi?..
Mustafa ÖZBEK ...........................................
Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program İlişkisi
Nilgün ARISAN ERALP.......................................
Müzakere Sürecinde Sivil Toplum
Ziyo MÜEZZİNOĞLU........................................
Son Dönem AB-Türkiye İlişkileri ve Sosyal Politika
Davut ÖKÜTÇÜ............................................
Küresel İşsizlik, Avrupa İstihdam Stratejisi ve Türkiye
Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK..................................
Türk Halkı AB'ye Nasıl Bakıyor?
Adnan SERDAROĞLU .......................................
AB Müzakere Sürecinde Sosyal Diyalog ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Yürüttüğü "Yenilik ve Değişim İçin Sosyal Diyalog Projesi"
Cafer YILMAZ.............................................
Avrupalı Türk Girişimciler 10 Yıl İçinde, Avrupa'da 960.000 Kişiye İstihdam Sağlayacak!
Kemal ŞAHİN.............................................
Avrupa Yolunda Asya-Pasifik Zamanı
Dr. Bahadır KALEAĞASI .....................................
AB'de Hizmetlerin Serbest Dolaşımı
Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER.................................
Türkiye'nin AB'ye Tam Üyelik Süreci Uluslararası Yatırımların Çekilmesi Açısından Önemli Bir Fırsattır
Şaban ERDİKLER...........................................
Avrupa Birliği ve Türkiye
H. Ferudun TANKUT........................................
Gümrük Birliği'nin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri
Tulü GÜMÜŞTEKİN .........................................
Avrupa Düzeyinde Sosyal Tarafların Cinsiyet Eşitliği Konusundaki Yaklaşımı
Doç. Dr. Ayşe ÜNAL........................................
e-Avrupa Kapısında Türkiye İçin Bir Yol Haritası
Dr. Şeref OĞUZ ...........................................
Belirli-Süreli İş Sözleşmesinde Objektif Neden Kavramı ve AB Uygulamaları
Av. Şeyda AKTEKİN.......................................
Avrupa Birliği - Avrupa İstihdam Stratejisi ve Türkiye'nin Güncel Durumu
Doç. Dr. Alpay HEKİMLER...................................
Müzakere Süreci ve Tam Üyelik Perspektifi Çerçevesinde AB Konularında Eğitim Ihiiyacı
İstemi PARMAN..........................................
Avrupa Birliği'nde Sosyal Boyutun Kurumsal Gelişimi ve Lizbon Süreci
Doç. Dr. Yücel ACER.......................................