"Sosyal Politika ve İstihdam" Başlıklı AB Müktesebatı

Kitap : "Sosyal Politika ve İstihdam" Başlıklı AB Müktesebatı

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-6728-15-9

Yayın Tarihi : Mart 2006

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Rapor

Kitap No : 4931

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ VE GİRİŞ.........................................................................
AB MÜKTESEBATI'NIN "SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM" BAŞLIKLI BÖLÜMÜ VE TÜRK MEVZUATI..................................
İŞ HUKUKU............................................................................
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ..................................................
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE
AYRIMCILIKLA MÜCADELE.................................................
SOSYAL DİYALOG...............................................................
SOSYAL KATILIM VE SOSYAL KORUMA...........................
AB İSTİHDAM STRATEJİSİ VE TÜRKİYE...........................
2005 YILI İLERLEME RAPORU'NA İLİŞKİN TİSK GÖRÜŞLERİ SONUÇ........................................................................................