Gemi Sökümü Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi Değerlendirme Raporu

Book : Gemi Sökümü Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi Değerlendirme Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-455-403-0

Published Date : Ekim 2005

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 4927

INDEX

İÇİNDEKİLER
I.BÖLÜM:
Proje Hakkında Genel Bilgiler...........
ÎI.BÖLÜM:
Giriş....................................................
III.BÖLÜM:
Denetim Öncesi Çalışma....................
IV.BÖLÜM:
Saptanan Noksanlar ve Açıklamaları.
V. BÖLÜM:
İş Kazaları..........................................
VI.BÖLÜM:
Eğitim Çalışmaları.............................
VII.BÖLÜM:
Sosyo Ekonomik Değerlendirme.......
VIII.BÖLÜM:
Genel Değerlendirme ve Öneriler......
IX.8ÖLÜM:
Sonuç.................................................