Patlayıcı Madde Üretilen ve Depolanan İşyerlerinde İş sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi

Book : Patlayıcı Madde Üretilen ve Depolanan İşyerlerinde İş sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : Eylül 2005

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 4925

INDEX

İÇİNDEKİLER
I.BOLÜM
Proje Hakkında Genel Bilgiler..................................................
2.BÖLÜM
Proje Kapsamında Yapılacak Çalışmalar..................................
3.BÖLÜM
Patlayıcı Maddeler Hakkında Genel Bilgiler............................
Patlayıcı Madde Üretimine ve Depolamasına İlişkin Mevzuat.
4.BÖLÜM
İşyerlerine İlişkin Bilgiler ve Teftiş İstatistikleri......................
Çalışanlara İlişkin Bilgiler........................................................
Kurma İzni ve İşletme Belgesine İlişkin Bilgiler......................
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına İlişkin Bilgiler..................
Saptanan Noksanlara İlişkin Bilgiler.........................................
5. BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Saptanan Noksanlar...........
6. BÖLÜM
Sonuç ve Öneriler.....................................................................